Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 23 september 2008
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .345a Gezondheid in Dordrecht
Besluit De discussie over dit meerjarenbeleidsplan spitst zich toe op het alcoholgebruik onder jongeren. De commissie is teleurgesteld dat het college twee jaar nadat de raad unaniem een motie heeft aangenomen die oproept tot gerichte maatregelen om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen er tot op heden niet in is geslaagd om een actieplan 'alcohol & jeugd' aan de raad te presenteren. Wethouder Kamsteeg zegt toe dat hij wethouder Lagendijk zal vragen om in de collegecarrousel van 30 september aan te geven wanneer dit actieplan er ligt. De commissie geeft hierbij aan dat dit uiterlijk aan het einde van dit jaar het geval moet zijn. Naar aanleiding van een paar vragen over de rol van de GGD en hoe je daar als raad invloed op kunt hebben, biedt wethouder Kamsteeg aan om een keer een presentatie in de Adviescommissie te verzorgen over 'wie-doet-wat in de jeugdgezondheidszorg'. De commissie adviseert het meerjarenbeleidsplan als hamerstuk te agenderen voor de raad van 30 september 2008.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Meerjarenbeleidplan 2008-2010 “Gezondheid in Dordrecht”

knop+Terug.png Print