Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 23 september 2008
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .603 Offertetraject Welzijn
Besluit De wethouder beantwoordt vragen van commissieleden over de betrokkenheid van bewoners in de selectieprocedure, over de personele gevolgen en over de wijze van selecteren. Evenals de inspreker en de commissieleden is de wethouder van mening dat de betrokkenheid van bewoners in de selectieprocedure in het vervolg beter moet en dat dit wat hem betreft ook zal gebeuren. N.a.v. een vraag van mevrouw Van Benthem over hoe de gunning tot stand is gekomen (via het trechteren) antwoordt de wethouder dat hij de 'praktijk van het gunnen' ook inzichtelijk wil hebben. Hij wil dit punt in de evaluatie betrekken. Hij zegt toe de bevindingen te zijner tijd met de commissie te delen. De voorzitter concludeert dat de raadsinformatiebrief ter kennisname kan worden geagendeerd voor de raad van 30 september.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Raadsinformatie offertetraject Welzijn 2009-2012

knop+Terug.png Print