Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 16 september 2008
Agendapunt 13
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .647 Staat van de gemeentelijke ICT
Besluit De fractie van B.V.DORDT, die om agendering van dit onderwerp heeft gevraagd, wil in algemene zin een aantal conclusies van het door het college beschikbaar gestelde rapport bespreken. Wethouder Lagendijk geeft aan dat er geen bezwaar tegen bestaat dit in openbaarheid te doen. Wethouder Lagendijk reageert op gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Geconcludeerd wordt dat het onderwerp voldoende is besproken en dat aan bespreking van het rapport zelf geen behoefte bestaat. Op vragen en opmerkingen van mevrouw Koppens en de heer Nederpelt zegt wethouder Lagendijk toe te zullen nagaan welke risico’s er zijn gelopen doordat de hulpdiensten als gevolg van de storing geen toegang hadden tot bepaalde data en of er een calamiteitenplan is als zich dit soort storingen voordoen.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Staat van de gemeentelijke ICT

knop+Terug.png Print