Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 2 september 2008
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving 639. Interimnota 2008
Besluit De portefeuillehouders beantwoorden de vragen van de aanwezige raads- en commissieleden. Wethouder Van den Oever zegt toe voor de begrotingsbehandeling te komen met: 1. een aangepast voorstel voor de herinrichting van de Crayesteynstraat 2. de (verkeers)maatregelenkaart voor de schil. Wethouder Kamsteeg zegt toe na te gaan of het mogelijk is de zorgpolis in een groter verband in te kopen en welke gevolgen dat heeft voor de prijs van de polis. Wethouder Lagendijk zegt na te gaan waarom het project "Meedoen" als mislukt wordt beschouwd. De commissie adviseert de Interimnota als kort bespreekpunt te agenderen voor de raad van 9 september 2008.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Interimnota 2008

knop+Terug.png Print