Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 24 juni 2008
Agendapunt 11
Type Raadsvoorstel
Omschrijving .444a Presentatie Rekenkamerrapport Drechtwerk
Besluit De directeur van de Rekenkamer Dordrecht geeft een korte presentatie van het onderzoek naar Drechtwerk en het bijbehorend rapport `Mensenwerk'. Vervolgens stellen de commissieleden vragen aan de directeur welke alle naar tevredenheid worden beantwoord. De wethouder gaat in op het rekenkamerrapport en beantwoordt vragen van de adviescommissie. De heer Wagemakers van de fractie BVD vraagt de wethouder hoe het komt dat de conclusies van de Rekenkamer Dordrecht haaks staan op de antwoorden op artikel 40 vragen die de fractie BVD heeft gesteld in 2005 over het terugbrengen van het aantal fte's bij Drechtwerk. De wethouder zegt toe om deze vraag schriftelijk te beantwoorden omdat hij het antwoord mondeling verschuldigd moet blijven. De adviescommissie besluit om het rekenkamerrapport als hamerstuk te agenderen voor de raad van 8 juli a.s. De raad wordt geadviseerd om het rapport voor kennisgeving aan te nemen en om alle aanbevelingen over te nemen, met uitzondering van aanbeveling 1, waarvoor geen meerderheid is.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
31 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 24 juni 2008
Ingekomen stukken commissies
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Rekenkamer Rapport "Mensenwerk"

knop+Terug.png Print