Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 10 juni 2008
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Stadsjaarverslag
Besluit Alle inhoudelijke vragen worden door de portefeuillehouders Bandell en Van den Oever naar tevredenheid van de aanwezige commissieleden beantwoord. Naar aanleiding van een suggestie van mevrouw Van den Berg van GroenLinks biedt burgemeester Bandell aan om bij voldoende belangstelling vanuit de raad een gesprek over de sluitende aanpak van de jeugdproblematiek te organiseren tussen raadsleden en vertegenwoordigers van organisaties die zowel vanuit de repressieve- als de preventieve kant te maken hebben met de jeugdproblematiek. Wethouder Van den Oever biedt aan om aan de hand van een tussenrapportage een avond te willen organiseren waarop de raad wordt bijgepraat over het project "School op safe". Dit naar aanleiding van de vele vragen die gesteld zijn over het onderwerp verkeersveiligheid rondom scholen. Tot slot zegt wethouder Van den Oever namens zijn collega Van Steensel toe dat het zogeheten Lobbyboek Externe Veiligheid naar de raad zal worden gestuurd.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Jaarverslag 2007

knop+Terug.png Print