Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 13 mei 2008
Agendapunt 10
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Presentatie Organisatie-ontwikkeling sector Cultuur
Besluit Wethouder Lagendijk en sectordirecteur Cultuur Kranendonk verzorgen een presentatie, waarin de stand van zaken en de voortgang van de procesgang worden uiteengezet. Daarnaast wordt een aantal highlights uit de toekomstvisies van de diverse onderdelen belicht. Vragen hierover vanuit de commissie worden door beide heren beantwoord. Wethouder Lagendijk zegt een startnotitie toe over Filmhuis Cinode in de loop van dit jaar. Hij doet de suggestie om de a.s. presentatie over de pilot bij DiEP in B&W eventueel ook in de commissie te houden. Hij stelt voor na het afronden van de bedrijfsplannen (trajectfase C)en besluitvorming daarover in B&W per bedrijf een vervolgpresentatie van elk drie kwartier te verzorgen; te beginnen met DiEP en de Musea vóór de zomervakantie. GroenLinks pleit ervoor te beginnen met het CBK, gezien de onrust bij de medewerkers over de externe verzelfstandiging van de kunstuitleen. Wethouder Lagendijk geeft aan dat voor verzelfstandiging een raadsbesluit nodig is en de heer Kranendonk dat het CBK-traject langer duurt en een presentatie over het CBK-bedrijfsplan vóór de zomervakantie niet mogelijk is.
Documenten Download Adobe; externe website
documentgrootte
16 Kb
pdf Ingekomen stukken commissies  dinsdag 13 mei 2008
Ingekomen stukken commissies

knop+Terug.png Print