Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 15 april 2008
Agendapunt 15
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Voorbereidingsbesluit ‘Gebied Oostpoort e.o. (561)
Besluit De raad besluit te bepalen dat voor het betrokken gebied een bestemmingsplan wordt voorbereid met de stemmen van de fracties van ECO-Dordt, D66 en mevrouw Kuhlemeier tegen. Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van den Bergh zegt wethouder Spigt toe, dat hij de raad een overzicht zal verschaffen van de geldende bestemmingsplannen, waarin vermeld de datum van vaststelling.

knop+Terug.png Print