Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 18 september 2007
Agendapunt 12
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Digitaal Signaleringssysteem Jeugd
Besluit De vragen van de CDA-fractie, op wier verzoek dit punt is geagendeerd, en de andere aanwezige fracties worden door wethouder Lagendijk of zijn ambtelijke adviseur naar tevredenheid beantwoord. De wethouder doet naar aanleiding hiervan een tweetal toezeggingen: - Hij zal van de bijeenkomst van de regiegroep Jeugd begin oktober 2007, waarin dit onderwerp wordt besproken, de raad verslag doen en ook rapporteren over de conclusies die in de tussentijd na het verschijnen van de raadsinformatiebrief over o.a. verbeterpunten zijn getrokken. Daarbij zal hij eveneens het privacyprotocol overleggen. - Hij zal het signaleringssysteem een jaar na invoering, d.w.z. begin 2009, evalueren en daarover de raad eveneens rapporteren. De commissie kan zich vinden in de raadsinformatiebrief en adviseert deze als kennisnamestuk te agenderen voor de raadsvergadeirng van 25 september 2007.
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 Raadsinformatie over Digitaal Signaleringssysteem Jeugd

knop+Terug.png Print