Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 22 mei 2007
Agendapunt 7
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Vaststellen Masterplan Revitalisering Zeehavengebied (312)
In vervolg op de behandeling in de Adviescommissie op 24 april jl. debat gevolgd door besluitvorming over de voorstellen. Kernpunten van discussie zijn snelheid van handelen nu het economische tij gunstig is versus risicomanagement en evaluatie- en bijsturingsmomenten, de milieuaspecten en de communicatie met omwonenden en bedrijven
Besluit De raad besluit het Masterplan en de daarin omschreven acties voor de periode 2007-2008 vast te stellen en kennis te nemen van het feit dat voor een aantal met name genoemde activiteiten op korte termijn kredietaanvragen worden gedaan. Op een vraag van de fractie van ECO-Dordt over de precieze hoogte van de bedragen (€ 60 dan wel € 66 mln) wordt namens het college toegezegd dat hierover schriftelijk zal worden gerapporteerd. Namens de fractie van B.V.DORDT wordt een motie 'Ruimte voor zittende bedrijven' ingediend, waarin het college wordt gevraagd te inventariseren welke uitbreidingsbehoefte er bij zittende bedijven in het Zeehavengebied is. In afwachting van de al door het college geplande inventarisatie en een rapportage daarover wordt de motie aangehouden.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
10429 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Motie  
documentgrootte
100 Kb
motie.1000305.pdf
Motie Ruimte voor zittende bedrijven
Status Aangehouden
Indieners  
Sleeking, P.H. (B.V.DORDT)
Schalken-den Hartog, D.F.M.(B.V.DORDT)
Kuhlemeier-Booij, mw. L.J.(B.V.DORDT)
Soy, O.(B.V.DORDT)
Wagemakers, H.P.A.(B.V.DORDT)
Koppens-van Leeuwen, mw. D.(B.V.DORDT)
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008 .312 Raadsvoorstel Masterplan Revitalisering Zeehavengebied

knop+Terug.png Print