Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Adviescommissie
Datum 27 februari 2007
Agendapunt 4
Type Overig
Omschrijving 21:30 - 22:15

VERGADERKAMER 1

Politie Zuid-Holland Zuid

Voortgezette behandeling


VERGADERKAMER 7

242. Dordtmij/BST
Gelegenheid om met elkaar en het college van gedachten te wisselen over de vraag van ECO-Dordt en GroenLinks of de gemeente via het college in juridische en politieke zin tegelijk als opdrachtgever en toezichthouder in reïntegratietrajecten kan optreden.
242 Afschriften antwoorden art.40 vragen over BST/Dordtmij aan de fracties van GroenLinks en ECO-Dordt

(Opiniekamer)
Mogelijke uitloop tot 23.00 uur


VERGADERKAMER 8

190b. Kaders MO, verzakelijking subsidierelaties & versterking gemeentelijke opdrachtgeverschap

Voortgezette behandeling


knop+Terug.png Print