Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 14 november 2006
Agendapunt 62
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beantwoording door het college: Wethouder F.J. van den Oever
Besluit Wethouder F.J van den Oever beantwoordt de aan hem gestelde vragen, gaat in op de gemaakte opmerkingen en geeft aan hoe het college de binnen zijn portefeuille vallende, ingediende moties heeft beoordeeld. Bij de beoordeling van al de ingediende claims zijn de claims voor de aanpassing van het voetpad bij de Octantflat en versterking van de wijkeconomie niet gehonoreerd. In couleur locale straten wordt extra geïnvesteerd. De wethouder zegt toe dat er in eerste helft van 2007 een nieuwe "nota wegen" aan de raad zal worden aangeboden. Verder zal er ook aangepast plan van aanpak wijkeconomie verschijnen, waarin ook de motie groeibriljant is verwerkt. Motie 2: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het vergroten van het aantal open rolluiken in de binnenstad. Het college adviseert motie 2 dan ook aan te houden tot het moment dat hier meer resultaten van het huidige beleid zichtbaar zijn. Motie 4: Er is goed en constuctieof verleg met Arriva. Hierbij kijkt Arriva nog eens naar de dienstregeling en hier zit duidelijk ruimte in. Het college ontraadt deze motie. Het college deelt de uitgesproken bezorgdheid over de bereikbaarheid en wil best eerder beginnen met de herstructering van de kruisingen A16/N3 en Glazenplein/Mijlweg maar zijn hier afhankelijk van andere partijen, zoals het rijk. Motie 15: De wethouder geeft dat er geen overeenstemming met het Waterschap is, maar dit niet de prioreit heeft omdat er verschillende verkeersmaatregelen zijn getroffen met betrekking tot de gemelde problemen. De wethouder geeft ook nog een overzicht wanneer de verschillede parkeergarages gerealiseerd zullen zijn geeft aan dat de parkeergarage op de Riedijkshaven echt op zeer korte termijn zal opengaan.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
3560 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt

knop+Terug.png Print