Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 14 november 2006
Agendapunt 60
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Beantwoording door het college: Wethouder D. van Steensel
Besluit Wethouder D.A. van Steensel gaat in zijn beantwoording in op de financiƫn, Eneco, vroegtijdig schoolverlaten, milieu en rioolzaken, waarbij hij aangeeft hoe het college de over deze onderwerpen ingediende moties beoordeelt. Motie 16: De in de motie genoemde egalisatiefondsen worden niet opgeheven. Hiermee wordt dus voldaan aan de wens van ECO-Dordt. Motie 5: De precariobelasting wordt gebruikt als beleidsinstrument om het gebruik van de openbare ruimte te reguleren. De lasten wegen dan ook niet tegen de baten op. De wethouder geeft aan met de Adviescommissie verder te willen praten over de inzet van het instrument precariobelasting. De wethouder zegt toe dat de brieven van en aan de Raad van Bestuur van Eneco over de dividenden, hoogte energietarieven en de salarissen van de top, via de griffie, vertrouwelijk aan raad beschikbaar worden gesteld. Motie 3: de wethouder zegt toe in de overleggen met de scholen speciaal aandacht te besteden aan het probleem van het vinden van stageplaatsen. Hierbij zal ook de vraag aan de orde komen welke rol de gemeente daarin kan hebben, zonder uit het oog te veliezen dat de gemeente niet verantwoordelijk is. De wethouder geeft aan dat hij er voorstander van is in februari/maart uitgebreid over vroegtijdig schoolverlaten te spreken, waarbij dan ook het veld aanwezig zou moeten zijn. De wethouder zegt toe dat het verslag van de tweede visitatieronde Leerpark aan de raad wordt gezonden. motie 9: De wethouder geeft dat het college aan de slag gaat met duurzaam beleggen.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
3490 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt

knop+Terug.png Print