Hieronder vindt u informatie m.b.t. genoemd vergaderpunt.
U kunt eventuele documenten, raadsleden en partijen aanklikken m.b.t. verdere informatie.
Vergadering Gemeenteraad
Datum 30 mei 2006
Agendapunt 3
Type Raadsvoorstel
Omschrijving Evaluatie uitvoering wijkverkeersplannen, uitvoering motie herijking wijkverkeersplannen en beschikbaar stellen krediet
Agendering vloeit voort uit de bespreking in de Tijdelijke Commissie van 4 april 2006
Besluit Er wordt conform besloten. De heer J.J.W. van Dongen overhandigt wethouder Van den Oever het zwartboek "Drempels weg" en verzoekt het college de in het zwartboek genoemde situaties met een open mind te benaderen en de raad te rapporten hoe het omgaat met de genoemde knelpunten. De wethouder zegt toe het rapport op zijn merites te beoordelen. Wethouder Van den Oever zegt toe in september met een nieuwe evaluatie van de wijkverkeersplannen te komen, waarin ook categorie 4 uitvoeringsmaatregelen zullen zijn opgenomen. De wethouder zegt toe op termijn te komen met een notitie over de ervaringen met handhaving in de 30 km zones, waarbij aandacht zal worden besteed aan de vraag in hoeverre handhavingsmaatregelen stand houden bij de rechter.
  De notulen per agendapunt zijn nog niet in tekstversie beschikbaar
Geluidsbestand Download Winamp; externe website
documentgrootte
4894 Kb
Audiofragment van dit vergaderpunt
Audiofragment van dit vergaderpunt
Gerelateerde
vergaderpunten
 
Tijdelijke raadscommissie (Periode maart 2006)
04-04-2006 Evaluatie en herijking wijkverkeersplannen

knop+Terug.png Print