Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
53 .53 Raadsvoorstel Algemene Subsidieverordening SBC/06/303
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
715 .715 Diverse belastingverordeningen 2009 SBC/2008/1159
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
85 .85 Evenementen Subsidieverordening BIN/06/346
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
134 .134 Raadsvoorstel tweede wijziging Legesverordening 2006 PD/06/10805
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
135 .135 raadsvoorstel wijzigen huisvestings-verordening gemeente dordrecht 2005 SO/2006/4888
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
168 .168 Raadsvoorstel Verordening kwaliteitsregels Peuterzaalwerk MO/06/2129
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
85 .85a Raadsinformatiebrief aanpassing beleidsregels Evenementen Subsidieverordening BIN/2006/382
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
184 .184 Raadsinformatiebrief Verordening en Besluit WMO SD/2006/2491
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
199 .199 Wijzigen Algemene subsidieverordening SBC/2006/553
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
201 .201 Legesverordening 2007 PD/2006/13986
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
206 .206 Raadsvoorstel div. belastingverordeningen 2007 PD/2006/13987
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
227 .227 Raadsvoorstel verordening tot wijziging huisvestingsverordening gemeente Dordrecht SO/06/7716
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
228 .228 Raadsvoorstel intrekken lokale verordeningen; werk en bijstand ect. SD/06/8202
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
251 .251 Raadsvoorstel Archief- en documentatieverordening CULT/SA/06/750
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
254 .254 Intrekken verordening brandveiligheid en hulpverlening BRW/2006/1978
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
266 .266 Raadsvoorstel wijziging verordening Binnenhavengelden SBH/TBH/HVB/2007
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
184 .184 a Raadsinformatiebrief over Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden en het bijbehorende Besluit MO/2007/168
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
302 .302 Raadvoorstel wijziging Verordening Binnenhavengeld 1995 SBH/TBH/2007/78
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
369 .369 Afschrift van het antwoord op art. 40 vragen over de mogelijkheid tot vrijstelling voor ondernemers in de Afvalstoffenverordening 2003 GRIF/2007/479
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
387 .387 Raadsvoorstel 2e wijzigingsverordening Algemene Subsidieverordening Dordrecht SBC/2007/213
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
439 .439 Raadsvoorstel intrekken Verordening Lichtmastreclame SBH/2007/4088
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
53 .53a Raadsvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Dordrecht (2e wijziging) SBC/2007/716
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
478 .478 Wijziging Inspraakverordening SBC/2007/718
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
482 .482 Raadsvoorstel vaststellen eerste wijzigingsverordening heffing en invordering parkeerbelastingen SO/07/7555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
483 .483 Raadsvoorstel vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening Binnenhavengeld 1995 - 12e wijziging SBH/TBH/HVB/2007/272
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
477 .477 Intrekken Klachtenverordening 2003 SBC/2007/717
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
521 .521 Verordening Rechtspositie Wethouders Dordrecht ST/2008/346
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
538 .538 Raadsvoorstel eerste wijziging Drinkwaterverordening SBH/TBH/HVB/2008/46
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
572 .572 Raadsvoorstel havenverordening Dordrecht SBH/TBH/HVB/2008/68
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
615 615. Raadsvoorstel subsidieverordening speeltuinwerk en scouting en kwaliteitsregels voor speeltuinwerk en scouting MO/2008/1554
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
633 .633 Intrekken Medezeggenschapsverordening SBC/2008/662
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
684 .684a Heffingsverordening Essenhof 2009 en bijbehorende tarieventabel ESH/2008/107
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
714 .714 Legesverordening 2009 SBC/2008/1160
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
75 .75 Eerste wijziging Legesverordening 2006 PD/06/7658
Gemeenteraad
19-12-2006
10 Intrekken van drie lokale verordeningen (228)
Gemeenteraad
19-12-2006
23 Raadsinformatiebrief over verordening voorzieningen en besluit WMO (184).
Gemeenteraad
19-12-2006
11 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2005 (2e wijziging) (227)
Gemeenteraad
05-12-2006
7 III. Vaststellen van de verordening rioolrecht 2007 (gebruik)
Gemeenteraad
05-12-2006
7 IV. Vaststellen van de verordening Afvalstoffenheffing 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 V. Vaststellen van de verordening Begrafenisrechten 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 VI. Vaststellen van de verordening Precariobelasting 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 VII. Vaststellen van de verordening hondenbelasting 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 VIII. Vaststellen van de verordening Brandweerrechten
Gemeenteraad
05-12-2006
7 IX. Vaststellen van de verordening Marktgeld 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 X. Vaststellen van de verordening Reinigingsrecht 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 XI. Vaststellen van de verordening woonwagenstandplaatsen
Gemeenteraad
05-12-2006
3 a. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Gemeenteraad
05-12-2006
7 II. Vaststellen van de verordening rioolrecht 2007 (eigendom)
Gemeenteraad
05-12-2006
7 I. Vaststellen van de verordening Onroerende zaakbelastingen 2007
Gemeenteraad
05-12-2006
7 Vaststellen van diverse belastingverordeningen 2007 (206)
Gemeenteraad
05-12-2006
3 b. de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Gemeenteraad
28-11-2006
6 Vaststellen van de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen (168)
Gemeenteraad
28-11-2006
7 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2007 (201)
Gemeenteraad
28-11-2006
4 Wijzigen van de Algemene subsidieverordening Dordrecht (199*)
Gemeenteraad
19-09-2006
4 Vaststellen van de tweede wijziging van de Legesverordening (134)
Gemeenteraad
12-09-2006
15 Vaststellen 1e wijziging Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 2005 (135)
Gemeenteraad
12-09-2006
6 Vaststellen van de Evenementen Subsidieverordening Dordrecht 2005 (85)
Gemeenteraad
27-06-2006
5 Wijzigen van de Legesverordening 2006
Gemeenteraad
27-06-2006
3 Vaststellen van de Algemene Subsidieverordening
Gemeenteraad
25-04-2006
15 Vaststellen van de Verordening Nadeelcompensatie
Gemeenteraad
28-02-2006
3 Vaststellen van de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden
Gemeenteraad
28-02-2006
5 Vaststellen van de Tijdelijke Subsidieverordening aanpassing schoolgebouwen Primair, Speciaal en Voortgezet Onderwijs
Gemeenteraad
28-02-2006
7 Vaststellen van de Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
9 Vaststellen Verordening Materiële Financiële Gelijkstelling Onderwijs Gemeente Dordrecht
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-02-2006
9 Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden
Gemeenteraad
03-01-2006
9 Wijzigen van de Verordening Binnenhavengeld 1995 (10e wijziging).
Gemeenteraad
03-01-2006
10 Intrekken van de Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wiw.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-12-2005
9 Vaststellen verordening Binnenhavengeld 1995 (tiende wijziging)
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-12-2005
11 Intrekken Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wet inschakeling werkzoekenden
Gemeenteraad
06-12-2005
12 II. Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2006 (eigendom);
Gemeenteraad
06-12-2005
12 III. Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2006 (gebruikers);
Gemeenteraad
06-12-2005
12 IV. Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 V. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de Gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 Vaststellen van de onderstaande belastingverordeningen. I. Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
11 Vaststellen van de Legesverordening 2006 en de Verordening kwijtschelding belastingen 2001 (eerste wijziging).
Gemeenteraad
06-12-2005
12 VI. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 XI. Verordening op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagenstandplaatsen 2006.
Gemeenteraad
06-12-2005
12 X. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 IX. Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 VII. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2006;
Gemeenteraad
06-12-2005
12 VIII. Verordening op de heffing en invordering van rechten over door de Gemeentelijke Brandweer te verrichten diensten 2006;
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-11-2005
8 Legesverordening 2006
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-11-2005
9 Belastingverordeningen 2006
Gemeenteraad
08-11-2005
10 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Bouwverordening gemeente Dordrecht (1e wijziging). LINK NAAR BOUWVERORDENING
Gemeenteraad
08-11-2005
12 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Dordrecht 2003 (1e wijziging). LINK NAAR DE AFVALSTOFFENVERORDENING DORDRECHT 2003
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-10-2005
4 Eerste wijziging Afvalstoffenverordening 2003
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-10-2005
5 Wijzigingen Bouwverordening gemeente Dordrecht
Gemeenteraad
28-06-2005
6 Vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht en de subsidieverordening voor het in stand houden van bomen Dordrecht.
Gemeenteraad
28-06-2005
11 Rolluikenbeleid: a. vaststellen van de Subsidieverordening verwijderen niet-doorzichtige rolluiken; b. beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het rolluikenbeleid.
Gemeenteraad
01-03-2005
15 Wijzigen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2005 (eerste wijziging).
Gemeenteraad
07-12-2004
6 Vaststellen van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2005.
Gemeenteraad
07-12-2004
23 Vaststellen van de onderstaande belastingverordeningen. I. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2005; II. Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2005 (eigendom); III. Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2005 (gebruikers) IV. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffen 2005; V. Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de Gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium 2005; VI. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2005; VII. Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2005; VIII. Verordening op de heffing en invordering van rechten over door de Gemeentelijke Brandweer te verrichten diensten 2005; IX. Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2005; X. Verordening op de heffing en invordering van reinigingsrecht 2005; XI. Verordening op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagenstandplaatsen 2005.
Gemeenteraad
09-11-2004
25 Vaststellen van de Verordening op de warenmarkten voor de gemeente Dordrecht 2004.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
07-10-2004
9 Marktverordening Dordrecht 2004
Gemeenteraad
07-09-2004
27 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2004 (vierde wijziging).
Gemeenteraad
07-09-2004
28 Intrekken van: - Uitkeringsverordening vrijwillig vervroegd uittreden - Organisatieverordening Brandweer 1989 - Bezoldigingsregeling voor het personeel bij de beroepsbrandweer - Regeling van de vergoeding voor het personeel van de vrijwillige Brandweer en de daarop vastgestelde wijzigingen (1e tot en met 7e wijziging) - Verordening houdende voorschriften ter wering van infectieziekten en andere besmettelijke aandoeningen op scholen in Dordrecht - Verordening houdende voorschriften betreffende den aard van de bebouwing en het gebruik van het terrein “Zorgwijk”, gelegen aan den Vrieseweg en op de bij deze verordening behoorende kaart gearceerd aangegeven - Instructie ambtenaren bouw- en woningtoezicht en de daarop vastgestelde wijziging (1e wijziging).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-08-2004
9 Deregulering verordeningen
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-08-2004
13 4e wijziging legesverordening 2004
Gemeenteraad
29-06-2004
12 Vaststellen van de Verordening brandveiligheid en hulpverlening.
Gemeenteraad
29-06-2004
7 Huwen op bijzondere locaties: a. Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2004 (3e wijziging) b. Intrekken van de verordening regelende de werkzaamheden en openingstijden van het bureau burgerlijke stand 1992.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-06-2004
9 Verordening brandveiligheid en hulpverlening
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-06-2004
11 Vaststellen en intrekken verordeningen i.v.m. huwen op bijzondere locaties 3e wijziging van de legesverordening 2004: b. 3e wijziging van de legesverordening 2004; c. Intrekken verordening regelende de werkzaamheden en openingstijden van het bureau burgerlijke stand 1992
Gemeenteraad
02-03-2004
21 Vaststellen van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en Fractieondersteuning.
Gemeenteraad
02-03-2004
20 Vaststellen van de Verordening fractievergoeding 2004.
Gemeenteraad
02-03-2004
19 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (10e wijziging) (woonwagenlocaties).
Gemeenteraad
02-03-2004
18 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (9e wijziging).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
10-02-2004
5 Vaststelling Verordening fractievergoeding 2004 en wijziging Verordening ambtelijke bijstand aan de raad en aan raadsleden en de ractieondersteuning
Gemeenteraad
06-01-2004
16 Vaststellen van wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2001 (3e wijziging).
Gemeenteraad
06-01-2004
15 Vaststellen van wijziging van de verordening Binnenhavengeld 1995 (8e wijziging).
Gemeenteraad
06-01-2004
14 Vaststellen van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Dordrecht 2004.
Gemeenteraad
06-01-2004
17 Intrekken van de Verordening Persoonregistraties en het opheffen van de registratiecommissie.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-12-2003
8 Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2001
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-12-2003
8 Intrekken Verordening Persoonsregistraties en opheffing van de Registratiecommissie
Gemeenteraad
09-12-2003
6 Vaststellen van de legesverordening 2004.
Gemeenteraad
09-12-2003
25 Vaststellen van de Verordening op de Rekenkamer Dordrecht 2004.
Gemeenteraad
09-12-2003
12 Vaststellen van diverse belastingverordeningen 2004.
Gemeenteraad
09-12-2003
7 Vaststellen van de wijziging op de Algemene Plaatselijke Verordening (10e wijziging) in verband met verruiming terrasseizoen horeca.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
02-12-2003
9 Belastingverordeningen 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-06-2003
11 1e wijziging van de Raadscommissieverordening 2002
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-06-2003
12 Leerproces Interactie en wijziging inspraakbeleid
Gemeenteraad
13-05-2003
14 Vaststellen van de Subsidieverordening Wonen Boven Winkels
Gemeenteraad
10-12-2002
9 IX de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2003;
Gemeenteraad
10-12-2002
9 XI de Verordening op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagen- Standplaatsen 2003.(bijl.nr. 237).
Gemeenteraad
10-12-2002
9 X de Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsrecht 2003;
Gemeenteraad
10-12-2002
10 Vaststellen van de verordening op de heffing en invordering van leges 2003 onder gelijktijdige intrekking van de verordening op de heffing en invordering van leges 2002 (bijl.nr. 238).
Gemeenteraad
10-12-2002
9 VIII de Verordening op de heffing en invordering van rechten over de Gemeentelijke Brandweer te verrichten diensten 2003;
Gemeenteraad
10-12-2002
9 II de Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht 2003 (eigendom);
Gemeenteraad
10-12-2002
9 V de Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium (2003);
Gemeenteraad
10-12-2002
9 VI de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2003;
Gemeenteraad
10-12-2002
9 VII de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2003;
Gemeenteraad
12-11-2002
15 Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht 1998 (achtste wijziging)
Gemeenteraad
09-07-2002
11 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 1996 (8e wijziging) (bijl.nr. 130).
Gemeenteraad
09-07-2002
20 Vaststellen Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (bijl.nr. 139).
Gemeenteraad
09-07-2002
9 Vaststellen van: A. de Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening 2001 (eerste wijziging); B. de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (tweede wijziging) (bijl.nr. 128).
Gemeenteraad
09-07-2002
21 Vaststellen van: A. de nota "Nieuw Kansspelenbeleid in Dordrecht"; B. de Kansspelenverordening (bijl.nr. 140).
Gemeenteraad
09-07-2002
7 Vaststellen Verordening ontheffingen autovrij gebied Dordrecht (bijl.nr. 126).
Gemeenteraad
18-06-2002
14 Intrekken Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht 2000 en vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht 2002 (bijl.nr. 110).
Gemeenteraad
21-05-2002
14 Intrekken Subsidieverordening Stadsvernieuwing 1997 (bijl.nr. 89).
Gemeenteraad
05-03-2002
26 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (1e wijziging) (bijl.nr. 45).
Gemeenteraad
05-02-2002
14 Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Verordening binnenhavengeld 1995 (7e wijziging) (bijl.nr. 14).
Gemeenteraad
08-01-2002
9 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening 1998 (eerste wijziging) (bijl.nr. 201).
Gemeenteraad
08-01-2002
7 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (7e wijziging) (bijl.nr. 198).
Gemeenteraad
08-01-2002
5 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening regelende de tegemoetkoming in de kosten van bijstand aan politieke groeperingen (1996) (eerste wijziging) (bijl.nr. 196).
Gemeenteraad
08-01-2002
13 Vaststellen Verordening op het raadgevend correctief Referendum 2002 (bijl.nr. 205).
Gemeenteraad
04-12-2001
4 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (7e wijziging) in verband met de uitbreiding hondenuitlaatvoorzieningen (bijl.nr. 171).
Gemeenteraad
04-12-2001
25 Vaststellen Verhuurvoorwaarden Zomerkermis Dordrecht (bijl.nr. 190).
Gemeenteraad
04-12-2001
10 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de: I Verordening regelende het verlenen van subsidies aan organisaties in het kader van de amateuristische muziekbeoefening (eerste wijziging); II Subsidie verordening beeldend kunstenaars (eerste wijziging) (bijl.nr. 177).
Gemeenteraad
04-12-2001
5 Vaststellen van het besluit tot wijziging van het Algemeen Delegatiebesluit 1998 (eerste wijziging) (bijl.nr. 172).
Gemeenteraad
06-11-2001
17 I. Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de aanpassing van de parkeerapparatuur in verband met de tariefaanpassing in de nieuwe tariefzone 1 (gedeelte Binnenstad) en voor de inrichting van een touringcarparkeerruimte Hellingen; II. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (eerste wijziging) (bijl.nr. 168).
Gemeenteraad
06-11-2001
16 Vaststellen Verordening tot de wijziging van de Subsidieverordening Stadsvernieuwing 1997 (eerste wijziging) (bijl.nr. 167).
Gemeenteraad
06-11-2001
14 Vaststellen Verordening tot de wijziging van de Sportsubsidieverordening 1999 (derde wijziging) (bijl.nr. 165).
Gemeenteraad
06-11-2001
13 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening stimuleringssubsidie en vrijlating van inkomsten (1e wijziging) (bijl.nr. 164).
Gemeenteraad
06-11-2001
9 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten (6e wijziging) (bijl.nr. 149).
Gemeenteraad
11-09-2001
16 In verband met de invoering van de euro vaststellen van: a) de Verordening tot wijziging van de Evenementensubsidieverordening (tweede wijziging); b) de Verordening tot wijziging van de Vaartuigenverordening (tweede wijziging); c) de Verordening tot wijziging van de Hav enverordening Dordrecht 1983 (derde wijziging); d) de Verordening tot wijziging van de Verordening havenontvangstvoorzieningen (tweede wijziging) (bijl.nr. 142).
Gemeenteraad
11-09-2001
9 Het verlenen van een krediet voor de aanpassing van de parkeerregulering in het centrum van Dordrecht alsmede het vaststellen van: a. de verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2001 en b. de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2001 (bijl.nr. 135).
Gemeenteraad
10-07-2001
7 Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Sportsubsidieverordening 1998 (2e wijziging) (bijl.nr. 107).
Gemeenteraad
10-07-2001
8 Vaststellen subsidieverordening funderingsherstel 2001 (bijl.nr. 108).
Gemeenteraad
10-07-2001
10 Buiten toepassing verklaren van bouwverordening voor het bestemmingsplan "Merwesteijn-Zuid" (bijl.nr. 110).
Gemeenteraad
19-06-2001
6 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (6e wijziging) (bijl.nr. 96).
Gemeenteraad
08-05-2001
15 Intrekken Verordening regelende de tegemoetkoming in onkosten wethouders 1996 en vaststellen Verordening tegemoetkoming in onkosten wethouders 2001 (bijl.nr. 77).
Gemeenteraad
06-03-2001
7 Vaststellen Verordening tot de wijziging van de verordening op de en invordering van parkeerbelasting (4 e wijziging), alsmede het instemmen met wijziging van de exploitatiebudgetten van Stadsontwikkeling en het Stads Service Centrum (bijl.nr. 33).
Gemeenteraad
02-01-2001
7 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de verordening Binnenhavengelden 1995 (6e wijziging) (bijl. nr. 7).
Gemeenteraad
12-12-2000
19 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Dordrecht (eerste wijziging) (bijl.nr. 216).
Gemeenteraad
12-12-2000
29 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening 1996 (bijl.nr. 225).
Gemeenteraad
12-12-2000
6 Vaststellen van de verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht 1998 (6e wijziging) (bijl.nr. 201).
Gemeenteraad
03-10-2000
7 Vaststellen Telecommunicatieverordening Dordrecht (bijl.nr. 173).
Gemeenteraad
04-07-2000
15 Vaststellen van de Verordening administratie en beheer vermogenswaarden en controle (bijl.nr . 138 ).
Gemeenteraad
04-07-2000
16 Vaststellen van de Verordening tot het wijzigingen van de verordening rechten Essenhof 2000 (eerste wijziging) (bijl. nr. 139 ).
Gemeenteraad
04-07-2000
21 Vaststellen " Marktverordening Dordrecht 2000 " (bijl.nr . 144 ).
Gemeenteraad
13-06-2000
7 Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Dordrecht (2000) en intrekken Verordening leerlingenvervoer Dordrecht 1995 (bijl.nr. 103).
Gemeenteraad
04-04-2000
14 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden (bijl.nr. 68).
Gemeenteraad
07-03-2000
23 Intrekken van het raadsbesluit van 2 februari 1993 tot het vaststellen van de Referendumverordening (bijl.nr. 52).
Gemeenteraad
01-02-2000
4 Vaststellen van de nieuwe Klachtenverordening en intrekken van de Klachtenverordening van 20 december 1994 (bijl.nr. 15).
Gemeenteraad
01-02-2000
19 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening voorzieningen gehandicapten (bijl.nr. 30).
Gemeenteraad
07-12-1999
27 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden 1996 (eerste wijziging) (bijl.nr. 264).
Gemeenteraad
07-12-1999
22 Vaststellen Verordening leerlingen vervoer gem eente Dordrecht 2000 (bijl.nr. 258) (wordt nagezonden).
Gemeenteraad
05-10-1999
18 Vaststellen beleidsvoornemen nadere regels peuterwerk en vaststellen Verordening kwaliteitsregels peuterwerk (bijl.nr. 184).
Gemeenteraad
05-10-1999
11 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van staangeld voor woonwagenstandplaatsen 1999 (eerste wijziging) (bijl. nr. 193).
Gemeenteraad
05-10-1999
15 Vaststellen van de Algemene inspraakverordening 1999 (bijl.nr. 192).
Gemeenteraad
29-06-1999
30 Vaststellen Verordening loonkostensubsidie werkervaringsplaatsen Wet inschakeling werkzoekenden (bijl.nr. 138).
Gemeenteraad
29-06-1999
31 Vaststellen Verordening Wet reintegratie arbeidsgehandicapten (bijl.nr. 137).
Gemeenteraad
29-06-1999
22 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van Leges 1999 (eerste wijziging) (bijl.nr. 141).
Gemeenteraad
29-06-1999
4 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (derde wijziging)(bijl.nr. 125).
Gemeenteraad
02-03-1999
11 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening op de raadscommissies (bijl.nr. 45).
Gemeenteraad
08-12-1998
17 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening met betrekking tot het verstrooien van crematie-as (bijl.nr. 210).
Gemeenteraad
08-12-1998
11 Wijziging van de concept-verordening Bestuurscommissie openbaar voortgezet onderwijs (Bijl.nr. 254)
Gemeenteraad
08-12-1998
21 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht 1996 (tweede wijziging) (bijl.nr. 217).
Gemeenteraad
08-12-1998
20 Instemmen met de actiepunten van de nota "Ouderen wonen met toekomst" en intrekken van de Subsidieverordening voorzieningen woningen voor ouderen (bijl.nr. 244).
Gemeenteraad
08-12-1998
19 Vaststellen Verordening tot wijziging van de gemeentelijke Bouwverordening (tweede wijziging) (bijl.nr. 229).
Gemeenteraad
08-12-1998
15 Vaststellen Organisatieverordening (bijl.nr. 232).
Gemeenteraad
08-12-1998
4 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening zeehavengeld (tweede wijziging) (bijl.nr. 246).
Gemeenteraad
08-12-1998
3 Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening binnenhavengeld 1995 (vijfde wijziging) (bijl.nr. 245).
Gemeenteraad
06-10-1998
9 Vaststellen Algemene subsidieverordening 1998 en intrekken Algemene subsidieverordening 1995 (bijl.nr. 173).
Gemeenteraad
06-10-1998
12 Vaststellen boomstructuurplan behorende bij de Bomenverordening (bijl.nr. 174).
Gemeenteraad
14-07-1998
8 Vaststellen Sportsubsidieverordening alsmede intrekken Sportsubsidieverordening 1986 (bijl.nr. 141).
Gemeenteraad
14-07-1998
6 Vaststellen Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid en intrekken Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs en de Verordening regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze va n de bestuurscommissie sociale vernieuwing onderwijs (bijl.nr. 139).
Gemeenteraad
14-07-1998
7 Aanpassen Algemene bijstandsverordening 1995 (bijl.nr. 140).
Gemeenteraad
23-06-1998
11 Vaststellen Derde wijzigingsverordening leges 1998 (bijl.nr.125).
Gemeenteraad
28-04-1998
7 Instemmen met wijziging van de belastingverordeningen aan de Derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (bijl.nr. 75).
Gemeenteraad
14-04-1998
6 Intrekken van het raadsbesluit van 27 september 1994 en vaststellen van de Verordening regelende de bevoegdheden en samenstelling van de vaste commissies van advies als bedoeld in artikel 91, lid 1 van de Gemeentewet (bijl.nr. 67).
Gemeenteraad
31-03-1998
10 Wijzigen Verordening voorzieningen gehandicapten (vierde wijziging) (bijl.nr. 55).
Gemeenteraad
31-03-1998
16 Vaststellen van de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders (bijl.nr. 60).
Gemeenteraad
31-03-1998
19 Vaststellen van: 1) de Verordening reinigingsrecht 1998 en 2) van de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Dordrecht 1994 (vierde wijziging) (bijl.nr. 63).
Gemeenteraad
03-03-1998
20 Intrekken van de Galeriesubsidieverordening 1995 (bijl.nr. 36).
Gemeenteraad
03-02-1998
7 Wijzigen van de Bouwverordening (eerste wijziging) (bijl.nr. 13).
Gemeenteraad
03-02-1998
6 Wijzigen van de Huisvestingsverordening (eerste wijziging) (bijl.nr. 1).
Gemeenteraad
03-02-1998
3 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 1998 (eerste wijziging) (bijl.nr. 12).
Gemeenteraad
03-02-1998
16 Wijzigen verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in de gemeente Dordrecht (eerste wijziging (bijl.nr. 17).
Gemeenteraad
06-01-1998
6 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening tijdelijk indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (bijl.nr. 238).
Abonneer