Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen kunst, Van Gijn, Dordrechts museum
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
592 .592 Krediet uitbreiding en renovatie Dordrechts Museum PM/2008/1154
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
455 .455 Raadsinformatiebrief over klimaatinstallatie oudbouw Dordrechts Museum PM/2007/2370
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
448 .448 Nieuwe Haven 26 VGB/2007/137
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 8 september 2005 (kenmerk: CULT/05/479) over de motie “Charme Offensief Dordrecht”.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
3 a. Bulletin van het Dordrechts Museum, nr. 3/2005, en de folder, gewijd aan de Gebroeders De Witt (Alleen ter inzage)
Gemeenteraad
07-09-2004
19 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de uitvoering van het bedrijfsplan van het Dordrechts Museum.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
24-08-2004
3 d. d. Nieuwsbrief van het Dordrecht Museum over de tentoonstelling en de verkiezingscampagne "Dordt Kiest" Toelichting: Zie ook www.dordtkiest.nl
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
24-08-2004
9 Bedrijfsplan Dordrechts Museum
Gemeenteraad
03-02-2004
16 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het realiseren van het Stadsdepot.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
20-01-2004
7 Authorisatie uitvoeringskrediet Stadsdepot
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
26-08-2003
3 a) Brief van mevrouw H.C. Huisman d.d. 31-5-2003 over het ontbreken van Een historisch museum in Dordrecht
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
26-08-2003
9 Financiële afwikkeling verbouwing museum Van Gijn
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
26-08-2003
11 Verslag Chilireis
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
26-08-2003
10 Beveiliging Dordrechts Museum en Van Gijn-museum aan huis
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-03-2003
3 C. Persmap van het Dordrechts Museum over het werkbezoek aan Chili van 17 t/m 21-3-2003.
Gemeenteraad
04-02-2003
14 Beschikbaar stellen van een krediet voor het project Stadsdepot Archeologie, Stadsarchief en Musea op Dordtse Kil III (bijl.nr. 19 ).
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
17-12-2002
4 A. Nieuwbouw Stadsdepot Archeologie, Stadsarchief en Musea op Dordtse Kil III
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
17-12-2002
3 Mededelingen en ingekomen stukken: A. Uitnodiging Museum Simon van Gijn voor opening tentoonstelling en presentatie boek over Simon van Gijn op 6-12-2002 Toelichting: Rechtstreeks door u ontvangen
Gemeenteraad
05-02-2002
9 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het herstel van de gevels van het Dordrechts Museum (bijl.nr. 8).
Gemeenteraad
02-10-2001
8 Beschikbaar stellen krediet voor het vernieuwen van het dak van het Dordrechts Museum (bijl.nr. 152).
Gemeenteraad
05-09-2000
5 Instemmen met aanwijzen van het Dordrechts Museum als gemeentehuis en het in gebruik nemen van het Hof en het Dordrechts Museum als trouwlocaties (bijl.nr.153).
Gemeenteraad
07-12-1999
25 Beschikbaarstellen krediet voor verbouwing en renovatie van Museum Mr. Simon van Gijn (wordt nagezonden) (bijl.nr. 261).
Abonneer