Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen ramingen, maraps, meerjarenbegrotingen
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
370 .370 Raadsvoorstel zienswijzen Concept Begroting 2008 Regio Zuid-Holland Zuid SBC/2007199
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
639 .639 Interimnota 2008 SBC/2008/704
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
351 .351 Twee verzamelwijzigingen begroting 2007 ST/2007/1639
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
353 .353 Kadernota 2008
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
160 .160a/b Raadsinfomatiebrieven met beantwoording vragen begroting en MJP Grif/06/890 en SBC/06/529
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
436 .436 Programmabegroting 2008 en Meerjarenbegroting 2009-2011
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
411 .411 Ontwerpbegroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011 van Drechtwerk SBC/2007/320
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
248 .248 Sportboulevard MO/06/2780
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
330 .330 Raadsinformatiebrief Begroting OGGz 2007 MO/2007/1396
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
414 .414 Raadsvoorstel begrotingswijziging t.b.v. herinrichting Haaswijkweg SO/2007/5239
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344a Beschikbaar stellen krediet t.b.v. voorbereiding Leerpark 2007-2008 en wijziging begroting
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
342 .342 Raadsvoorstel invulling taakstelling 2007 SBC/2007/141
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
354 .354 Gevudo- Jaarrekeningen 2005 en 2006 en begroting en begrotingswijziging 2007 SBH/2007/2374
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
379 .379 Zienswijzen Programmabegroting 2008 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden SBC/2007/215
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
167 .167 Jaarrekening 2005,begroting 2006 , meerjarenbegroting natuur-en recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" MO/06/2130
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
185 .185 Risicobeheersing en weerstandvermogen SBC/2006/517
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
160 .160 Raadsvoorstel Begroting 2007 SBC/2006/475
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
98 .98 1e verzamelwijziging begroting 2006 ST/06/1550
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
202 .202 Verzamelwijzigingen begroting 2006 ST/2006/2898
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
124 .124 Interimnota 2006 SBC/2006/430
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
191 .191 Raadsvoorstel gewijzigde begroting 2006 en ontwerpbegroting 2007 van Drechtwerk SD/06/2391
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
83 .83 concept begroting 2007 Regio Zuid Holland Zuid SBC/06/347
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
63 .63 Kaderbrief 2007 Prognose Grondbedrijf SBC/06/302
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
453 .453a Beleid en Begroting Drechtwerk SBC/2007/619
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
698 .698 9-Maandsrapportage SBC/2008/1074
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
716 .716 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2008 door drie (3) verzamelwijzigingen SBC/2008/1156
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
378 .378 Jaarrekening 2006 GR Drechtsteden en Subregio Drechtsteden SBC/2007/214
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
604 .604 Raadsvoorstel wijziging begroting 2008 door 4 verzamelwijzigingen SBC/2008/564
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
607 .607 Concept-begroting 2009 Regio Zuid-Holland Zuid SBC/2008/623
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
608 .608 Ontwerp-jaarrekening 2007 Regio Zuid-Holland Zuid SBC/2008/622
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
578 .578 Jaarrekeningen en begrotingen Stichting Openbaar Onderwijs Dordrecht (Stedelijk Dalton Lyceum) MO/2008/988
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
597 .597 Kadernota 2009 SBC/2008/545
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
713 .713 Raadsinformatiebrief inzake (mogelijke) gevolgen van de kredietcrisis voor de gemeente Dordrecht SBC/2008/1075
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
584 .584 Concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden SBC/2008/525
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
495 .495 Begroting 2008 Stichting Johan de Witt-gymnasium (MO/2007/3810)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
584 .584a Aanvullende informatie betreffende concept begroting 2009 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden BDR/2008/443
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
660 .660 Programmabegroting 2009 en Meerjarenbegroting 2010-2012
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
461 .461 Jaarrekening 2006, begroting 2008 en meerjarenbegroting 2009-2012 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch” MO/2007/3493
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
488 .488 9-maandsrapportage 2007 SBC/2007/715
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344 Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum (resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
473 .473 Raadsvoorstel wijziging Begroting 2007 door 3e verzamelwijziging ST/2007/3093
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
344 .344 (Realisatie Stedelijk Dalton Lyceum) resp. Samenwerkingsgebouw in het Leerpark
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
528 .528 Begrotingswijziging 2006, jaarrekening 2006, begrotingen 2007 en 2008 van Weg van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil SBH/2008/704
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
470 .470 Begroting SCD, SGB en BDD SBC/2007/698
Programmabegroting
11-11-2008
1 Volledige bundel Programmabegroting 2009 en Meerjarenbegroting 2010-2012
Adviescommissie
16-10-2007
10 COLLEGECARROUSEL "Begroting 2008"
Gemeenteraad
19-12-2006
6 Vaststellen van de 9-maandsrapportage 2006 (232, 232a)
Gemeenteraad
05-12-2006
6 Instemmen met de Nota risicobeheersing en weerstandsvermogen (185)
Gemeenteraad
05-12-2006
5 Goedkeuren van de gewijzigde begroting 2006, de ontwerp-begroting 2007 en de meerjarenraming 2008-2010 van Drechtwerk (191)
Gemeenteraad
28-11-2006
11 Vaststellen van vier verzamelwijzigingen van de begroting 2006 (202)
Programmabegroting
14-11-2006
8 VOLLEDIGE BUNDEL PROGRAMMABEGROTING 2007
Gemeenteraad
14-11-2006
9 Instemmen met de jaarrekening 2005, de begroting 2007 en de Meerjarenbegroting 2008-2011 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (167)
Gemeenteraad
12-09-2006
5 Vaststellen van de Interim-nota 2006 (124 *) Debat en besluitvorming aan de hand van de in het raadsvoorstel geformuleerde punten
Gemeenteraad
12-09-2006
19 Instemmen met de conceptbegroting 2007 Regio Zuid-Holland Zuid (83)
Gemeenteraad
12-09-2006
14 Instemmen met de 1e wijziging van de begroting 2006 bij verzamelvoorstel (98)
Gemeenteraad
28-02-2006
25 Voortzetten van het zelfstandig stichtingsbestuur en goedkeuren van de begroting 2006 van het Johan de Witt-gymnasium
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-02-2006
10 Definitieve bestuursvorm en begroting 2006 Johan de Witt-gymnasium
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
13-12-2005
5 Politie aangelegenheden: a. centraal of decentraal beheer politie (15 minuten) b. jaarplannen Politie 2006
Gemeenteraad
06-12-2005
6 Drechtwerk: a. instemmen met de begroting 2005 van Drechtwerk (3e wijziging);
Gemeenteraad
06-12-2005
6 b. instemmen met de ontwerp-begroting 2006 en de daarin opgenomen gemeentelijke bijdrage;
Gemeenteraad
06-12-2005
23 Vaststellen van de begroting 2005 bij verzamelvoorstel (2e wijziging).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
23-11-2005
7 7b. Ontwerp-begroting 2006 en meerjarenraming 2007-2009 Drechtwerk
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-11-2005
7 2e verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2005
Gemeenteraad
08-11-2005
3 Link naar alle stukken van de begroting 2006
Gemeenteraad
08-11-2005
28 Instemmen met de jaarrekening 2004, de begroting 2006 en de meerjarenbegroting 2007-2010 van het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-11-2005
10 Raadsinformatiebrief over de doorlichting van de begroting 2007-2010
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-11-2005
6 Raadsvoorstel procedure begrotingsbehandeling
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-11-2005
5 Programmabegroting 2006 en Meerjarenbegroting 2007-2009
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-10-2005
5 Programmabegroting 2006 en Meerjarenbegroting 2007-2009
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-10-2005
3 Programmabegroting 2006 en Meerjarenbegroting 2007-2009
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
26-10-2005
3 Behandelvoorstel begroting 2006
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-10-2005
5 Programmabegroting 2006 en Meerjarenbegroting 2007-2009 Toelichting: Zaterdag 1 oktober jl. heeft u de complete set met begrotingsstukken ontvangen. Ter informatie is per fractie een set met productbladen en de beheersbegroting beschikbaar gesteld. Voor uw commissie zijn de volgende onderdelen van de Programmabegroting en Meerjarenbegroting van belang: • Inleiding en leeswijzer op pagina 9 t/m 11 • Programma 2.4 Sociale Infrastructuur op pagina 21 t/m 23, Thema Maatschappelijke voorzieningen (onderdelen mediazaken en bibliotheek) op pagina 26 en 27; Thema Gezondheid (onderdeel Sportboulevard) op pagina 29; Thema’s Cultuurvoorzieningen, Vrijetijdsvoorzieningen en Sport op pagina 34 t/m 40 • Programma 2.6 Werk en Scholing op pagina 57; Thema Economische structuurversterking (onderdeel Binnenstad als beleving) op pagina 67 t/m 69 • Overzicht baten en lasten op pagina 169 t/m 173. Voor de standpuntbepaling in uw commissie is beslispunt 1 van het ontwerp-raadsbesluit van belang. De overige beslispunten zullen samen met de resterende onderdelen van de begroting worden behandeld in de vergadering van de commissie bestuur en middelen van 1 november as. U wordt gevraagd een opvatting uit te spreken over de Begroting 2006 en de Meerjarenbegroting 2007-2009 voor wat betreft: a. De programma's en thema's voorzover gerelateerd aan de portefeuille van uw commissie; b. De doelstellingen en de inspanningen zoals ze per programma en per thema zijn geformuleerd; c. De meetbaarheid van de per thema beoogde effecten; d. De voor de commissieportefeuille relevante investeringen en budgetverdelingen. In uw bijdrage kunt u varianten of alternatieven aandragen voor de discussie. Uitgangspunt blijft ook dit jaar dat de begrotingsbehandeling "van breed naar smal" verloopt. Dit betekent dat technische en feitelijke vragen over de begroting tijdens de inloopavond op maandag 10 oktober jl. geacht worden te zijn gesteld en beantwoord.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
5 Jaarrekening 2004, begroting 2005 en meerjarenbegroting 2007-2010 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
Gemeenteraad
04-10-2005
12 Vaststellen van de begroting 2005 van de Stichting Johan de Witt-gymnasium en wijzigen van het betalingsritme van de bruidsschat aan de Stichting.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
14-09-2005
10 Goedkeuring begroting 2005 en wijziging betalingsritme bruidsschat Stichting Johan de Witt-gymnasium
Gemeenteraad
06-09-2005
25 Vaststellen van de 1e wijziging van de Stadsbegroting 2005 bij verzamelvoorstel.
Gemeenteraad
06-09-2005
22 Vaststellen van de ontwerpbegroting 2006 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid.
Gemeenteraad
06-09-2005
24 Instemmen met de ontwerpbegroting 2006 van de Gemeenschappelijke Regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-08-2005
6 a. Ontwerpjaarrekening 2004 (SBC/2005/411)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-08-2005
8 Ontwerpbegroting 2006 Wegschap "de Dordtse Kil” (SW/2005/2553)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-08-2005
6 b. Ontwerpbegroting 2006 (SBC/2005/410)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-08-2005
7 1e wijziging begroting 2005 bij verzamelvoorstel (SBC/2005/462) en addendum 1e wijziging begroting 2005 bij verzamelvoorstel (SBC/2005/537)
Gemeenteraad
28-06-2005
10 Drechtwerk: a. instemmen met de ontwerp-jaarrekening 2004; b. instemmen met de wijziging van de begroting 2005; c. beschikbaar stellen van een krediet voor de bijdrage aan Drechtwerk in 2005.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
22-06-2005
5 Jaarrekening 2004 en 2e begrotingswijziging 2005 van Drechtwerk
Gemeenteraad
05-04-2005
7 Onderzoek van de Rekenkamer naar de kwaliteit van de begroting 2005.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
14 Begroting van de Drechtsteden
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
8 Raadsinfomatiebrief over planning en controllcyclus 2005/2006
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
5 Onderzoek Rekenkamer naar de kwaliteit begroting 2005
Gemeenteraad
01-03-2005
22 Instemmen met de begrotingswijziging 2005 van Drechtwerk.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
16-02-2005
6 Begrotingswijziging 2005 van Drechtwerk (kenmerk: SD/05/22)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
21-12-2004
3 2. Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot de aanbieding van de eindrapportage praktijkonderzoek begrotingsruimte, autoriseren en amenderen.
Gemeenteraad
07-12-2004
22 Vaststellen van de begroting 2004 bij verzamelvoorstel (3e wijziging).
Gemeenteraad
09-11-2004
27 Vaststellen van de procedure van de raadsbehandeling van de begroting 2005 in de vergadering nr. 12 op 9 en 10 november 2004.
Gemeenteraad
09-11-2004
22 Vaststellen van de begroting bij verzamelvoorstel (2e wijziging).
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
03-11-2004
5 Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting 2005-2008
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
02-11-2004
6 Regionaal Meerjaren Ontwikkelings Programma 2005-2009
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
02-11-2004
7 Procedure raadsbehandeling begroting 2005
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
02-11-2004
5 Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting 2005-2008
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
28-10-2004
5 Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting 2005-2008
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
27-10-2004
5 Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting 2005-2008
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
26-10-2004
4 Programmabegroting 2005 en meerjarenbegroting 2005-2008
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
14-10-2004
5 Jaarrekening 2003, begroting 2005 en meerjarenbegroting 2006-2009 van het Natuur- en Recreatieschap “De Hollandse Biesbosch”
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
12-10-2004
6 Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
21-09-2004
6 Interimnota 2004
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
15-09-2004
8 Interimnota 2004
Gemeenteraad
07-09-2004
22 Vaststellen van de begroting 2005 van de Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO.
Gemeenteraad
07-09-2004
23 Vaststellen van de begroting 2005 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
25-08-2004
5 Jaarrekening 2003, herziene begroting 2004 en begroting 2005 inclusief meerjarenraming 2006-2008 van Drechtwerk
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-08-2004
12 Begrotingswijziging verzamelvoorstel
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-08-2004
10 Begroting GR GEVUDO
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-08-2004
11 Begroting 2005 Wegschap Dordtse Kil
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-06-2004
5 a. Ter vaststelling voordragen van het raadsvoorstel kadernota 2005
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-06-2004
7 22.30 uur Zienswijze t.a.v. financiële stukken samenwerkingsverbanden De commissie wordt gevraagd eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan de bestuurlijk vertegenwoordigers in de samenwerkingsverbanden over: a. de ontwerp jaarrekening 2003 regio Zuid-Holland Zuid welke op 30 juni in het AB zal worden vastgesteld (ligt ter inzage en is via het RIS raadpleegbaar); b. de ontwerp begroting 2005 regio Zuid-Holland Zuid welke op 30 juni in het AB zal worden vastgesteld (ligt ter inzage en is via het RIS raadpleegbaar); c. de ontwerp begroting 2005 Gemeenschappelijke regeling Gevudo welke op 23 juni in het AB zal worden vastgesteld (voor de leden separaat in kopie bijgevoegd en raadpleegbaar via het RIS);
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
18-05-2004
11 Het waarderen van activa (SBC/2004/243)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-04-2004
8 Evaluatie begrotingsproces Programmabegroting 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-03-2004
11 Kredietaanvraag Social Return on Investment
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-03-2004
3 9. Afschrift van de brief aan de gemeenteraad inzake de uitvoering van moties en toezeggingen aan de raad door het college n.a.v. de Algemene Beschouwingen op 11 november 2003
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
30-03-2004
10 Collegebesluit inzake verrekening kosten X-change projecten ten laste van de begrotingsruimte GSB/SIV
Gemeenteraad
03-02-2004
17 Instemmen met de rekening 2002 en de begroting 2004 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Gemeenteraad
03-02-2004
18 Vaststellen van de Verordening tot wijziging van de legesverordening 2004 (eerste wijziging).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
27-01-2004
9 1e wijziging Legesverordening 2004
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
13-01-2004
7 Jaarrekening 2002 en Begroting 2004 Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Gemeenteraad
09-12-2003
19 Vaststellen van de begroting van de stichting ToBe voor het seizoen 2003-2004 en vaststellen van het subsidiebedrag.
Gemeenteraad
09-12-2003
13 Wijzigen van de begroting 2003 bij verzamelvoorstel.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
02-12-2003
8 Wijziging begroting 2003 bij verzamelvoorstel
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
25-11-2003
6 Begroting stichting To-Be voor het seizoen 2003-2004 en voorlopige vaststelling subsidiebedrag voor 2003-2004
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
29-10-2003
3 Programmabegroting 2004 en meerjarenbegroting 2004-2007
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-09-2003
10 Wijziging begroting 2003 bij verzamelvoorstel i.v.m. terugvorderbare BTW
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-09-2003
7 Verslag Bestuurlijke werkgroep Programmabegroting
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-09-2003
1 Presentatie stand van zaken nadere Uitwerking Innovatiethema's Kadernota
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
16-09-2003
11 Wijziging begroting 2003 bij verzamelvoorstel i.v.m. inhoudelijke wijzigingen
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-08-2003
10 Ontwerp-begroting 2004 gemeenschappelijke regeling Gevudo
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
02-07-2003
8 Jaarrekening 2002 en begroting 2004 (incl. meerjarenraming 2002-2007) Drechtwerk
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-06-2003
10 Ontwerp-begroting 2004 regio Zuid-Holland Zuid
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-06-2003
6 Programmabegroting 2004 De commissie wordt gevraagd op basis van de rapportage en bijgaand addendum van de Werkgroep Programmabegroting in te stemmen met: A. de voorgestelde indeling van de programmabegroting in 10 programma�s met bijbehorende thema�s; B. de voorgestelde inrichtingseisen voor de programmabegroting; C. de voorgestelde vervolgopdracht aan de Werkgroep De commissie wordt voorts gevraagd het onder a. en b. voorgestelde voor te dragen voor besluitvorming in de raad van 1 juli 2003.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
24-06-2003
5 Kadernota 2004 (SBC/03/151);
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-05-2003
6 Uitgangspunten Kadernota
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-05-2003
7 Rapportage werkgroep Programmabegroting
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
15-04-2003
10 Wijziging begroting 2003 bij verzamelvoorstel
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
03-04-2003
8 (GB/2002/3663) Brief van het college aan de raad inzake de behandelingswijze van amendementen, moties en toezeggingen
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
01-04-2003
7 Nadere uitwerking Programmabegroting 2004, vervolgbespreking
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
04-03-2003
5 Inrichting jaarcyclus gemeente Dordrecht In vervolg op de presentatie Kiezen, Sturen en Verantwoorden in de commissie van 28 januari jl. worden u conform toezegging twee notities ter bespreking voorgelegd met het oog op besluitvorming in de raad.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
04-03-2003
5 B. Uitwerking programmabegroting 2004 Het college stelt voor de begroting 2004 op de aangegeven wijze in te richten als eerste programmabegroting. De commissieleden worden � gelet op de betrekkelijk korte voorbereidingstijd � gevraagd in opiniërende zin met elkaar en met het college van gedachten te wisselen over de voorgestelde structuur van de programmabegroting. Afhankelijk van de meningsvorming In de commissie zal een definitieve standpuntbepaling worden geagendeerd voor de commissie van 1 april 2003.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
04-03-2003
9 Stad in Balans; opdracht tot uitwerking taakstelling begrotingsbrief;
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-02-2003
13 Brief d.d. 18 december 2002 van het college aan de raad inzake amendementen, moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2003
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
12-02-2003
3 C. Antwoord van B&W d.d. 18 december 2002 inzake handelingswijze m.b.t. amendementen, moties en toezeggingen n.a.v. de begrotingsbehandeling (kenmerk: GB/02/3664)
Gemeenteraad
10-12-2002
11 Wijziging begroting 2002 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 239).
Gemeenteraad
10-12-2002
32 Instemmen met de jaarrekening 2001, de begroting 2003 en de meerjarenbegroting 2004-2007 Recreatieschap de Hollandsche Biesbosch (bijl.nr. 261).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-11-2002
13 Kredietvotering aanschaf koffie-automaten
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-11-2002
12 Herschikking en afsluiten kredieten Stadsontwikkeling
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-11-2002
12 A. Wijziging begroting 2002 bij verzamelvoorstel
Gemeenteraad
12-11-2002
11 heropening begrotingsvergadering door de voorzitter
Gemeenteraad
12-11-2002
1 Vaststellen van behandelprocedure van de begroting 2003 c.a.
Gemeenteraad
12-11-2002
2 Begrotingsbehandeling: A. Vaststellen van het meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006. B. Vaststellen van de ontwerp-begroting van baten en lasten voor 2003 annex de meerjarenbegroting 2004-2006; C. Bevestigen van de in de begroting opgenomen risico�s, het vaststellen van de routine-investeringen en de autorisaties; D. Instemmen met het treffen van extra investeringen ten behoeve van onontkoombare uitgaven en de uitvoering van het meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006 zoals vastgelegd in de begrotingsbrief alsmede het daarbij voorgestelde (aanvullende) dekkingsplan.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
31-10-2002
5 Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 Begroting 2003 Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 brief Begrotingsbrief 2003 / Meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006 / Stadsbegroting 2003
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 brief Meerjaren(beleids)programma 2002-2006, Stadsbegroting 2003, Meerjarenbegroting 2004-2006 en begrotingsbrief
Commissie onderwijs en welzijn (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 Meerjarenbeleidsprogramma Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 Begroting 2003 Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
30-10-2002
2 brief Begrotingsbrief 2003 / Meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006 / Stadsbegroting 2003
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
29-10-2002
3 brief Begrotingsbrief 2003 / Meerjarenbeleidsprogramma 2002-2006 / Stadsbegroting 2003
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
29-10-2002
3 Meerjarenbeleidsprogramma Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
29-10-2002
5 Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
29-10-2002
2 B. wijze van behandelen begroting 2003 in raad: wordt op 4 november a.s. in het presidium besproken
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
29-10-2002
3 Begroting 2003 Meerjarenbeleidsprogramma, Begroting 2003 en Meerjarenbegroting 2004-2006 Aan de hand van bijgevoegde leeswijzer van het SBC kunt u nagaan welke onderdelen van genoemde stukken in deze commissie aan de orde kunnen komen.
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
29-10-2002
3 brief Meerjaren(beleids)programma 2002-2006, Stadsbegroting 2003, Meerjarenbegroting 2004-2006 en begrotingsbrief
Gemeenteraad
08-10-2002
5 Vaststellen interimnota 2002, inclusief het wijzigen van de begroting 2002 ( bijl.nr.184)
Gemeenteraad
17-09-2002
10 Instemmen met de ontwerp-begroting 2003 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 159).
Gemeenteraad
17-09-2002
18 Wijzigen begroting 2002 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 167).
Gemeenteraad
17-09-2002
24 Instemmen met de: - Jaarrekening 2001 van Drechtwerk; - begrotingswijziging 2002 van Drechtwerk; - Begroting 2003 en meerjarenraming 2004-2006 (bijl.nr. 174).
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
10 Wijziging begroting 2002 bij verzamelvoorstel
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
14 Meicirculaire 2002 gemeentefonds
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
12 Ontwerpbegroting 2003 samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
13 Nacalculatie accres 2002 regio ZHZ
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
5 Kaderbrief 2003
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
25-06-2002
5 Kaderbrief 2003 Deze is u al op 4 juni toegezonden. Voorstel: bespreken in de raad van 9 juli
Gemeenteraad
21-05-2002
18 Wijzigen begroting Grondbedrijf over 2002 in verband met aankoop Maasstraat 21 en Merwedestraat 4 (bijl.nr. 93).
Gemeenteraad
21-05-2002
17 Wijzigen begroting kunsten over 2002 in verband met aankoop Museumstraat 63-65 en Augustijnenkamp 66 (bijl.nr. 92).
Gemeenteraad
04-12-2001
22 Wijzigen begroting 2001 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 188).
Gemeenteraad
14-11-2001
1 Vaststellen Stadsbegroting van baten en lasten voor 2002, de meerjarenbegroting 2003-2005 en de begrotingen 2002 van de takken van dienst met meerjarenramingen (bijl.nr. 169).
Gemeenteraad
11-09-2001
18 Instemmen met het strategisch plan Drechtwerk, de begroting 2002 inclusief de meerjarenraming 2003-2005 alsmede de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2002 en continuering van de bijdrage in 2003-2005 (bijl.nr. 144).
Gemeenteraad
10-07-2001
22 Instemmen met: a. de ontwerp-begroting 2002 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 121);
Gemeenteraad
10-07-2001
16 Wijzigen begroting 2001 bij: a. verzamelvoorstel ten gevolge van raadsbesluit van 12 december 2000 (bijl.nr. 117);
Gemeenteraad
10-07-2001
16 b. verzamelvoorstel (bijl.nr. 118).
Gemeenteraad
08-05-2001
7 Wijzigen begroting 2001 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 67).
Gemeenteraad
30-01-2001
17 Instemmen met: - de Begroting 2001 Wegschap Tunnel Dordtse Kil; - de Jaarrekening 1999 Wegschap Tunnel Dordtse Kil; - de eerste begrotingswijziging 2000 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (bijl.nr. 26).
Gemeenteraad
30-01-2001
14 Wijzigen begroting 2001 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 23).
Gemeenteraad
30-01-2001
5 Verlengen overeenkomst met de Stichting Additionele Arbeid Dordrecht (SAAD) voor onbepaalde tijd, alsmede het goedkeuren van de begroting SAAD 2001 (bijl.nr. 13).
Gemeenteraad
12-12-2000
15 Wijziging begroting 2000 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 210).
Gemeenteraad
07-11-2000
7 Wijziging begroting 2000 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 182).
Gemeenteraad
07-11-2000
10 Instemmen met de Begroting Drechtsteden 2001 (bijl.nr. 186).
Gemeenteraad
07-11-2000
18 a. Vaststellen Stadsbegroting van baten en lasten voor 2001, de meerjarenbegroting 2001-2004 en de begrotingen 2001 van de takken van dienst met meerjarenramingen (bijl.nr. 194).
Gemeenteraad
03-10-2000
11 Instemmen met: 1. de begroting 2001 en de meerjarenbegroting 2002-2005 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"; 2. de jaarrekening 1999 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" (bijl.nr. 177).
Gemeenteraad
03-10-2000
10 Goedkeuring begroting 2000 inclusief de 1e wijziging van de begroting 2000 van de Stichting Onderwijsbegeleidingsdienst (bijl.nr. 176).
Gemeenteraad
04-07-2000
23 Wijzigen begroting 2000 (verzamelvoorstel) (bijl.nr. 146).
Gemeenteraad
13-06-2000
10 Instemmen met: 1. de jaarrekening 1999 Drechtwerk (bijl.nr. 105); 2. de ontwerp-begroting 2001 Drechtwerk en
Gemeenteraad
13-06-2000
3 Instemmen met de begroting 2001 van Gevudo (bijl.nr. 100).
Gemeenteraad
13-06-2000
10 Wijzigen begroting 2000 Drechtwerk (bijl.nr. 106).
Gemeenteraad
09-05-2000
4 Wijzigen Begroting 2000 (verzamelvoorstel) (bijl.nr. 76).
Gemeenteraad
01-02-2000
13 Wijzigen van de Begroting 2000 (via verzamelvoorstel) (bijl.nr. 24).
Gemeenteraad
04-01-2000
8 Instemmen met de begroting 1999/2000 en vaststellen subsidie voor 1999/2000 van de Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden (bijl.nr. 5).
Gemeenteraad
07-12-1999
10 2. overige diensten (bijl.nr. 243).
Gemeenteraad
07-12-1999
10 Wijzig en begrotingen 1999 bij verzamelvoorstel: 1. Welzijn (bijl.nr. 242);
Gemeenteraad
09-11-1999
11 Vaststellen schema behandelen Stadsbegroting 2000 (bijl.nr. 229).
Gemeenteraad
09-11-1999
31 4. stelpost begroting 2000 ad � 2,9 miljoen (bijl.nr. 234) (wordt nagezonden);
Gemeenteraad
09-11-1999
31 1. Vaststellen van de Stadsbegroting 2000/meerjarenbegroting 2001-2004 (bijl.nr. 226);
Gemeenteraad
09-11-1999
13 Wijzigen begrotingen 1999 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 204).
Gemeenteraad
07-09-1999
5 Instemmen met de begroting 2000, de meerjarenbegroting 2001-2004 en de rekening 1998 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch" (bijl.nr. 156).
Gemeenteraad
07-09-1999
16 Instemmen met de begroting 2000 en de jaarrekening 1998 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (bijl.nr. 165).
Gemeenteraad
07-09-1999
8 Instemmen met het toevoegen aan de begroting Stadsontwikkeling van de personele component VERDI-gelden (bijl.nr. 157).
Gemeenteraad
29-06-1999
16 De ontwerp-begroting 2000 van Netwerk (bijl.nr. 154).
Gemeenteraad
29-06-1999
21 Wijziging begrotingen 1999 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 143).
Gemeenteraad
29-06-1999
15 De ontwerp-begroting 2000 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid en de meerjarenbegroting tot en met 2004 (bijl.nr. 149).
Gemeenteraad
01-06-1999
11 Wijzigen begrotingen 1999 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 110).
Gemeenteraad
02-03-1999
18 Instemmen met de begroting 1999 van de stichting onderwijsbegeleidingsdienst Zuid-Holland Zuid (bijl.nr. 52).
Gemeenteraad
02-03-1999
15 Vaststellen meerjarenprogramma riolering en de jaarschijf 1999 (bijl.nr. 49).
Gemeenteraad
02-03-1999
20 a. Vaststellen van de begroting 1999 van Stadsvervoer inclusief meerjarenprognose (bijl.nr. 56);
Gemeenteraad
02-02-1999
18 Vaststellen begroting 1998/1999 van de Toonkunst Muziekschool voor de Drechtsteden en voorlopig vaststellen van de subsidie voor dat schooljaar (bijl.nr. 22).
Gemeenteraad
08-12-1998
33 Wijzigen begrotingen 1998 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 208).
Gemeenteraad
11-11-1998
4 Wijzigen begrotingen 1998 bij verzamelvoorstel (bijl.nr. 185).
Gemeenteraad
11-11-1998
14 Vaststellen schema behandelen begroting 1999 (bijl.nr. 199).
Gemeenteraad
11-11-1998
20 a. Vaststellen van de Stadsbegroting 1999 en de meerjarenbegroting 2000-2003 inclusief Stads Actie Plan; b. vaststellen van de begrotingen 1999 van de takken van dienst inclusief de technische begrotingswijzigingen; c. goedkeuren van de begroting van Stichting "De Biesbosch" (bijl.nr. 186).
Gemeenteraad
11-11-1998
12 Instemmen met de begroting 1999, de meerjarenbegroting 2000-2003 en de rekening 1997 van het Natuur- en Recreatieschap "De Hollandse Biesbosch"(bijl.nr. 197).
Gemeenteraad
06-10-1998
8 Vaststellen Interimnota Financiën 1998 en wijzigen begrotingen 1998 van de diensten en de stad (bijl.nr. 169).
Gemeenteraad
15-09-1998
15 Wijzigen begroting 1998 (bijl.nr. 166).
Gemeenteraad
15-09-1998
16 Instemmen met de begroting 1999, de jaarrekening 1997 en de eerste begrotingswijziging 1998 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil (bijl.nr. 151).
Gemeenteraad
23-06-1998
5 Instemmen met de begroting 1999 van Gevudo (bijl.nr.130).
Gemeenteraad
23-06-1998
4 b. instemmen met de begroting 1999 (inclusief de meerjarenraming 2000-2002) van het openbaar lichaam sociale werkvoorziening Drechtsteden "Drechtwerk" (bijl.nr.120).
Gemeenteraad
23-06-1998
2 Instemmen met de ontwerp-regiobegroting 1999 van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland Zuid (bijl.nr.117).
Gemeenteraad
28-04-1998
8 Wijzigen begrotingen 1998 (bijl.nr. 76).
Gemeenteraad
06-01-1998
10 Instemmen met de begroting 1998 en de meerjarenraming 1999-2001 van Drechtwerk (bijl.nr. 242).
Abonneer