Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen overheidsopdrachten, Europese aanbestedingen
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
49 .49c Raadsvoorstel Gebouw de Holland SO/08/1034
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
318 .318a Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke verharding van de PWA-kade t.b.v. Sarens BV SO/2008/3600
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
166 .166 Raadsvoorstel intrekken raadsbesluit verlenging concessie SVD SO/06/5546
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
248 .248e Raadsinformatie inzake beëindigen en opnieuw opstarten aanbesteding Sportboulevard MO/2007/26488
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
27 .27 Raadsinformatiebrief over duurzaam inkopen ST/2006/956
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
574 .574 Raadsinformatiebrief inzake aanbestedingsbeleid Drechtsteden SBC/2008/457
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
318 .318 Raadsvoorstel tijdelijke verharding Prins-Willem-Alexanderkade (PWA-kade) en reconstructie Kilkade/Kreekweg PEO/07/39
Gemeenteraad
16-05-2006
12 Raadsinformatiebrief duurzaam inkopen
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
27-01-2004
13 Projectplan �Inhuur van externen- een onderzoek naar besluitvorming�
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
27-05-2003
6 Analyse aanbevelingen enquêtecommissie bouwfraude
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
20-05-2003
11 Gevolgen liberalisering elektriciteitsmarkt voor gemeente Dordrecht
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
15-04-2003
8 Analyse aanbevelingen van de enquêtecommissie Bouwfraude in relatie tot het aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002 (CS/03/226)
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
28-01-2003
13 Social Return on Investment (SW/02/5757) Dit stuk ontvangt u ter kennisname n.a.v. de toezegging van de portefeuillehouder Financiën en Economie d.d. 3 september 2002 bij de bespreking van de Nota Aanbestedingsbeleid;
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
14-01-2003
11 Coördinatiepunt inkopen en aanbestedingen (SSC/02/3925) De bijlage Inkoopplan & Advies gemeente Dordrecht van het bureau Combined Bussiness Power BV ligt op de griffie voor u ter inzage.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
26-11-2002
13 Kredietvotering aanschaf koffie-automaten
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
03-09-2002
5 Nota Aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002 De nota is u eerder toegezonden; in de vorige vergadering heeft u aangegeven het onderwerp in de volgende vergadering te willen bespreken.
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
25-06-2002
10 Nota aanbestedingsbeleid Dordrecht 2002
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
25-06-2002
9 Algemene voorwaarden van de gemeente Dordrecht voor opdrachten tot het leveren van producten en/of diensten
Gemeenteraad
08-01-2002
8 Aangaan koopovereenkomst met Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. voor het bouwplan Spuiboulevard - Spuiweg (bijl.nr. 199).
Abonneer