Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen Station
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
46 .46b Raadsinformatie cameratoezicht station Dordrecht 2007-2008 PD/2008/2570
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224a Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Herinrichting Stationsgebied PM/07/2700
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
547 .547 Externe Veiligheid Spoorzone PM/2008/679
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224b Second Opinion "Beoordeling ontwerp Stationsplein Dordrecht"
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
46 .46a Raadsinformatie Evaluatie Cameratoezicht Station 2006-2007 PD/2007/13979
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224d Raadsinformatie over aanpassingen DO Stationsgebied t.b.v. verkeersveiligheid SO/2008/2754
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224c Rotonde Stationsgebied: Webreactie van C.J.J. van der Net PM/2008/362
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
547 .547a Inlichtingen inzake Externe Veiligheid Spoorzone PD/08/1817
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224 Raadsvoorstel krediet aanvraag Stationsgebied SO/06/7714
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
23 .23 Raadsinformatiebrief over sociale veiligheid rond de Dordtse Stationsgebieden PD/2006/3523
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224e Wensen en bedenkingen realiseringsovereenkomst stationsgebied SO/2008/4024
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
224 .224f Raadsinformatie over omleidingroute en verkeersmaatregelen Stationsgebied PM/2008/2441
Gemeenteraad
09-01-2007
6 Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de verdere uitwerking van het project Stationsgebied (224)
Gemeenteraad
16-05-2006
8 Raadsinformatiebrief sociale veiligheid Dordtse stationsgebieden
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-01-2006
9 Raadsinformatiebrief station Copernicusweg
Commissie bestuur en middelen (Periode 2002-2006)
22-03-2005
15 Antwoord college op art.40 vragen van ECO-Dordt inzake het handhavingsbeleid t.a.v. stallen van fietsen op het stationsplein
Gemeenteraad
29-06-2004
13 Vaststellen van de startnotitie Stationsgebied.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
17-06-2004
8 Startnotitie Stationsgebied (Deelproject 1)
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
9 Rapportage Provincie Zuid Holland: Spoorbundel.
Gemeenteraad
07-12-1999
30 Verlengen huurovereenkomst busstation Burgemeester de Raadtsingel met NS Vastgoed B.V. (bijl.nr. 267).
Gemeenteraad
30-03-1999
22 Beschikbaar stellen krediet voor de uitvoering van het bijgestelde plan van aanpak voor de herstructurering van het stationsgebied (bijl.nr. 81).
Abonneer