Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen 19e eeuwse schil
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
571 .571 Raadsinformatie over rotonde kruispunt Spuiboulevard – Johan de Wittstraat SO/2008/2921
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230d Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost SO/2008/6771
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
6 .6 Raadsvoorstel ontwikkeling kiosken Vriesebrug SO/2006/2094
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 - Memo raadcommissie antwoord 28 november pregels (LINK) - bijlage bij memo 28-11-2006 (LINK)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
449 .449 Advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over aanwijzingsverzoek Vrieseweg 80 SO/2007/5468
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
6 .6a Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug SO/2007/3356
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
449 .449a Raadsinformatiebrief ontwerpbesluit verzoek aanwijzing Vrieseweg 80 tot gemeentelijk monument SO/2007/6862
Gemeenteraad
04-07-2006
7 Beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
02-02-2006
5 Consultatienota Parkeermaatregelen Binnenstad en 19e eeuwse Schil
Gemeenteraad
04-10-2005
16 Opnieuw vaststellen van het beloop van diverse straten in de 19de eeuwse Schil.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-09-2005
8 Benoemen openbare ruimte 19e eeuwse schil Ik stel voor te adviseren dit voorstel te agenderen als hamerstuk in de raad van 4 oktober.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
09-12-2004
9 Beleidsuitgangspunten en basismaatregelen Verkeersplan 19e eeuwse Schil
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
24-11-2004
7 b. Nieuwsbrief Stomerij Vrieseweg
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
26-08-2004
6 Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
25-08-2004
9 Collegebesluit naar aanleiding van de bezwaren tegen de vrijstelling van bestemmingsplan "Kasperspad en omgeving".
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
02-06-2004
5 Antwoorden op de artikel 40 vragen over de stomerij aan de Vrieseweg 76.
Gemeenteraad
11-05-2004
25 Verlenen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van de sloop van garage Van den Berg.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-04-2004
6 Richtlijnen voor de MER over de herinrichting EZH-locatie (Oostpoort)
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
21-04-2004
5 Antwoorden op de artikel 40 vragen over de stomerij Vrieseweg 76
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
15-04-2004
7 Beschikbaarstelling van een uitvoeringskrediet voor de sloop van een aantal opstallen van garage Van den Berg
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
03-03-2004
3 a. Brief van bewonerscomité Beter Kasperspadgebied aan uw commissie en de commissie ruimte en economie.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
12-06-2003
4 1. Brief met bijlagen van het Comité Beter Kasperspadgebied van 23 mei 2003.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
3 E. Brief van het college (SO/IS/1639) aan I.R. Meiring over het Kasperspad.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
14-05-2003
3 F. Brief van het college (SO/IS/1640) aan de heer Nusteling over het Kasperspad.
Commissie wonen en leefbaarheid (Periode 2002-2006)
12-03-2003
3 A. Brief (BW/2003/127) over de veiligheid en verloedering Koningin Wilhelminastraat e.o.;
Gemeenteraad
04-04-2000
7 Vaststellen voorbereidingsbesluit "Achterhakkers, deelgebied 3" (bijl.nr. 59).
Gemeenteraad
01-02-2000
14 Verkoop bouwgrond aan Volker Stevin Ontwikkelingsmaatschappij B.V. te Zoetermeer ten behoeve van de bouw van een kantorencomplex voor Wolters Kluwer Academic Publishers aan het Beverwijcksplein (bijl.nr. 25).
Gemeenteraad
03-03-1998
17 Beschikbaarstellen krediet voor de uitwerking van het Masterplan Spuiboulevard (bijl.nr. 33) (wordt nagezonden).
Abonneer