Hieronder vindt u een overzicht van de vergaderpunten met betrekking tot dit onderwerp.
Klik in de linkerkolom voor informatie over het betreffende vergaderpunt. Wilt u een signalering, zodra een nieuw vergaderpunt met betrekking tot dit onderwerp wordt geplaatst?Abonneer
synoniemen parkeergarage, parkeerplaatsen, parkeerruimte, parkeertereinnen, parkeergelegenheid, verkeer, betaald parkeren
vergadering punt onderwerp
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
373 .373c Raadsinformatiebrief inzake evaluatie betaald parkeren voor sporters in het Gezondheidspark SR/2008/640
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
481 .481 Afschift van een brief van het college aan de heer H. van Stokkom over parkeertoezicht buiten de binnenstad SO/2007/7559
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
37 .37 Raadsinformatiebrief Steegoversloot Grif/06/264
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 Nieuwe Parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil - Voorblad stukken voor de adviescommissie-gemeenteraad (LINK) - Leeswijzer bij raadsvoorstellen betreffende nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e eeuwse schil (LINK) - Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil - krediet votering (LINK) - Ontwerpbesluit over in het kader van de nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil en de daarbij horende begroting en kredietvoorstel (LINK) - Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK) - VERORDENING op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen (LINK) - Raadsvoorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19 eeuwse Schil (LINK) - Toelichting BIJLAGE 1 behorende bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (LINK) - Ontwerpbesluit VERORDENING op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren (LINK) - BenW besluit inzake nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (LINK) - voorstel nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19" eeuwse Schil. (LINK) - Ontwerp Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting (LINK) - Ontwerpbesluit aanwijzing sectorindeling vergunninghoudersparkeren (LINK) - Ontwerp besluit BELEIDSREGELS met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen (LINK) - Voorinspraaknota Nieuwe Parkeermaatregelen (LINK) - Inspraaknota Nieuwe Parkeerregels (LINK) - Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek Parkeren 2006 (LINK) - Beantwoording vragen Agendacommissie Nieuwe parkeerregels Binnenstad en 19e Eeuwse Schil d.d. 31 oktober 2006 (LINK)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
68 .68 Brief van vereniging van eigenaren "Het Nieuwe Blok" over parkeren voor binnenstad bewoners S0/06/200
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 .20 f Raadsinformatiebrief Aanpassingen nieuwe Parkeerregels SO/2007/4232
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
524 .524 Kopie antwoord aan mw. E. Hamersma over parkeerproblemen bij het ASZ PM/2008/245
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230b Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot PM/2007/177
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
373 373a.Raadsinformatiebrief betaald parkeren Gezondheidspark/Sport PM/07/1957
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
542 .542 Raadsinformatiebrief Uitvoeringsregels Parkeervergunningen Nieuwbouw SO/2008/1593
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
373 .373b Rapportage Werkgroep Betaald Parkeren in de Sport
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
482 .482 Raadsvoorstel vaststellen eerste wijzigingsverordening heffing en invordering parkeerbelastingen SO/07/7555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
484 .484 Antwoordbrief mw. Van Strijen over betaald parkeren Gezondheidspark SR/SP-07/742
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
557 .557 Raadsinformatie over parkeermaatregelen Lijnbaangebied SO/08/1848
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
249 .249 Kopie antwoord college aan Ver. Van huiseigenaren Sterrenburg 1 over speelveldjes vs. garages SO/IS/2006/7967
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
669 .669 Raadsvoorstel Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen (SO/2008/6104)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230e Raadsvoorstel transactie Da Vinci College - Gemeente (pand Steegoversloot 38-40) SO/2008/7133
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456b Wensen en bedenkingen samenwerkingsovereenkomst Achterom-Bagijnhof en Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom SO/2008/2603 en SO/2008/2555
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
594 .594 Raadsvoorstel aankoop parkeergarages Gezondheidspark SO/2008/3598
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
456 .456c Brief van Wethouder Spigt over het tarief Parkeergarage Achterom + gewijzigd ontwerpbesluit bij Raadsvoorstel Parkeergarage Achterom (458b) (BW/2008/84)
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
58 .58 Brief DAG enVRSB over parkeermaatregelen Binnenstad SO/06/2366
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
265 .265 Raadsinformatiebrief parkeergarage Spuihaven/Veemarkt SO/06/4694
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
264 .264 Raadsinformatiebrief parkeerterrein Weeskinderendijk SO/06/4693
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
248 .248b Brief van Sportraad over Sportboulevard SP/07/18
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230a Parkeergarage Steegoversloot rapporten Arcadis en Grontmij n.v.t.
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
248 .248 d Spreekrechtbijdrage commissie sportgebruik zwemaccomodaties
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
268 .268 Raadsinformatiebrief machtiging tot bieding op parkeergarage SO/07/300
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 .20 e Raadsinformatiebrief motie bezoekerskaarten SO/2007/632
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230 c Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot PM/2007/254
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
373 .373 Raadsinformatiebrief invoering betaald parkeren Gezondheidspark c.a. SO/2007/4045
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230 Raadsvoorstel Realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot SO/06/7710
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
230 .230d Raadsinformatiebrief over Parkeren Centrum Oost SO/2008/6771
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
156 .156 Uitwerking Motie Oostelijke stadsdelen SO/2006/5276
Groslijst Adviescommissie
19-12-2008
20 - Memo raadcommissie antwoord 28 november pregels (LINK) - bijlage bij memo 28-11-2006 (LINK)
Gemeenteraad
05-12-2006
3 Nieuwe parkeerregels voor de Binnenstad en de 19e eeuwse Schil (20, 20a t/m 20d) Debat over de uit de commissiebehandeling naar voren gekomen discussiepunten, waaronder de positie van de Transvaalbuurt, het aantal uit te geven bezoekerskaarten, de verhoging van de tarieven, het aantal uit te geven vergunningen voor bedrijven en de parkeerkosten voor binnenstadsbewoners die niet in aanmerking komen voor een vergunning, gevolgd door besluitvorming over:
Gemeenteraad
05-12-2006
3 a. de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen
Gemeenteraad
05-12-2006
3 c. het beschikbaar stellen van een krediet voor de implementatie
Gemeenteraad
05-12-2006
3 b. de Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren
Gemeenteraad
17-10-2006
4 Instemmen met projectaanpak en resultaten naar aanleiding van de Motie en beschikbaar stellen van een krediet (156)
Gemeenteraad
30-05-2006
8 Raadsinformatiebrief Parkeergarage Steegoversloot (37)
Gemeenteraad
25-04-2006
18 Aanleggen parkeerterrein Bamendaweg voor grote voertuigen en beschikbaar stellen van een krediet
Gemeenteraad
25-04-2006
12 Instellen van het Fonds Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-02-2006
6 Instellen Fonds Egalisatiereserve Parkeervoorzieningen
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
29-11-2005
8 Informatiebrief d.d. 17 november 2005 over camperplaatsen aan de Weeskinderendijk
Gemeenteraad
08-11-2005
14 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem voor parkeren (EasyPark).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-10-2005
15 Beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van een nieuw automatiseringssysteem voor parkeren
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
11-10-2005
6 Raadsinformatiebrief d.d. 8 september 2005 (kenmerk: CULT/05/479) over de motie “Charme Offensief Dordrecht”.
Gemeenteraad
06-09-2005
13 Instemmen met de projectaanpak parkeren oostelijke stadsdelen en beschikbaar stellen van een krediet.
Gemeenteraad
06-09-2005
5 Instemmen met het beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht.
Gemeenteraad
06-09-2005
6 Instemmen met de beleidsuitgangspunten en basismaatregelen verkeersplan 19e eeuwse Schil en beschikbaar stellen van een krediet.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
25-08-2005
6 (SO/2005/3754) Uitwerking motie parkeerruimte oostelijke stadsdelen
Gemeenteraad
28-06-2005
16 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van onderzoek parkeergarage Steegoversloot.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005
5 Wijkverkeersplan 19e eeuwse Schil
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
23-06-2005
4 Beleidsvoornemen Mobiliteitsplan Dordrecht
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
16-06-2005
8 Haalbaarheidsonderzoek parkeergarage Steegoversloot
Gemeenteraad
31-05-2005
9 Instemmen met de notitie Achterom.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-05-2005
4 (PM/2005/675) Notitie Achterom
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
17-02-2005
8 Raadsinformatiebrief over tarieven parkeergarages
Gemeenteraad
01-02-2005
12 Verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied “NS-terrein Weeskinderendijk”.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-01-2005
10 Voorbereidingsbesluit NS-terrein Weeskinderendijk
Gemeenteraad
04-01-2005
7 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de herinrichting van het parkeerterrein Energiehuis.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
09-12-2004
6 Aanpassingen parkeerterrein Energiehuis
Gemeenteraad
07-12-2004
19 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de (tijdelijke) parkeervoorziening Weeskinderendijk.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-11-2004
10 Beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een (tijdelijke) parkeervoorziening Weeskinderendijk
Commissie cultuur en vrije tijd (Periode 2002-2006)
14-10-2004
7 Camperplaatsen Buiten Kalkhaven
Gemeenteraad
11-05-2004
22 Verlenen van een krediet ten behoeve van de kwaliteitsverbetering betaald parkeren Veemarkt/Centrum.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
22-04-2004
9 Kwaliteitsverbetering betaald parkeren Veemarkt/centrum
Gemeenteraad
06-04-2004
20 Opheffen van Parking Dordrecht BV en overname van de activa en activiteiten.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
04-03-2004
6 Opheffen Parking BV en overname van de activa en activiteiten
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
08-01-2004
6 Tussenbalans beleidsvisie verkeer en vervoer
Gemeenteraad
06-01-2004
16 Vaststellen van wijziging van de Verordening parkeerbelastingen 2001 (3e wijziging).
Gemeenteraad
06-01-2004
4 Verlenen van een krediet voor de realisatie van de parkeergarage Steegoversloot.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-12-2003
8 Wijziging Verordening parkeerbelastingen 2001
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
18-12-2003
6 Startnotitie parkeergarage Steegoversloot
Gemeenteraad
09-12-2003
8 Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de beleidsvisie verkeer en vervoer en ontwikkeling parkeerstrategie.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-11-2003
5 Startnotitie herijking beleidsvisie verkeer en vervoer en ontwikkeling parkeerstrategie
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
19-06-2003
10 Stand van zaken uitvoering motie 17
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
12-06-2003
4 6. Afschrift van een brief van M.M. Krijnen aan wethouder Sas van 13 mei 2003.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 Evaluatie Verkeerscirculatieplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 A. Evaluatie verkeersplan Binnenstad
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
13-03-2003
6 B.Antwoord motie 17 betreffende het parkeren in de Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
20-02-2003
3 Brief van de heer Melles over parkeerproblemen Ornajelaan en omgeving
Gemeenteraad
10-12-2002
33 -Interpellatie fractie ChristenUnie/SGP, de heer B. Staat Motie fractie ChristenUnie/SGP terzake proef invoering bezoekersvergunning in gebied tariefzone 2, genoemd in de Parkeermaatregelen Binnenstad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
5 Parkeren binnenstad: A. parkeermaatregelen binnenstad Dordrecht (bijlage) Voor de volledigheid wordt u erop attent gemaakt dat in het voorliggende B&W-besluit geen wijziging van de verordening op de parkeerbelasting is voorzien. Onderhavig stuk vraagt derhalve geen besluitvorming in de raad.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
14-11-2002
5 B. (informatief) Enkele uitvoerende maatregelen met betrekking tot Verkeersplan Binnenstad (bijlage).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
26-09-2002
6 A. Tijdelijke parkeervoorzieningen Gezondheidspark als bespreekstuk agenderen voor de raad van 8 oktober.
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
17 Brief mevr. Groothuis (directeur Mariaschool) over verkeers- en parkeeroverlast in relatie tot het Verkeersplan( bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
20 Antwoord aan de heer of mevrouw Boersma inzake parkeergarage Veemarkt( bijlage)
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
05-09-2002
21 Antwoord aan SAC Drechtsteden inzake parkeervoorziening Karel Lotsyweg (bijlage)
Gemeenteraad
09-07-2002
9 Vaststellen van: A. de Verordening tot wijziging van de Parkeerverordening 2001 (eerste wijziging); B. de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (tweede wijziging) (bijl.nr. 128).
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
7 Beleidsregels parkeervergunningen 2002
Commissie ruimte en economie (Periode 2002-2006)
27-06-2002
9 (ter kennisneming) Overzicht verkeers- en parkeerbesluiten 2001
Gemeenteraad
06-11-2001
17 I. Beschikbaar stellen van een extra krediet voor de aanpassing van de parkeerapparatuur in verband met de tariefaanpassing in de nieuwe tariefzone 1 (gedeelte Binnenstad) en voor de inrichting van een touringcarparkeerruimte Hellingen; II. vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening Parkeerbelastingen 2001 (eerste wijziging) (bijl.nr. 168).
Gemeenteraad
11-09-2001
5 Beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de aanschaf van een nieuw parkeervergunningsysteem (bijl.nr. 131).
Gemeenteraad
11-09-2001
9 Het verlenen van een krediet voor de aanpassing van de parkeerregulering in het centrum van Dordrecht alsmede het vaststellen van: a. de verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren 2001 en b. de verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2001 (bijl.nr. 135).
Gemeenteraad
08-05-2001
19 Beschikbaar stellen van een krediet voor parkeerregeling Merwesteyn-Noord/Hallincqlaan (bijl.nr. 81).
Gemeenteraad
07-03-2000
9 Instemmen met doorberekenen kosten voor het aanleggen van gereserveerde invalidenparkeerplaats (bijl.nr. 37).
Gemeenteraad
04-01-2000
13 Onttrekken aan de openbare weg van de parkeerplaatsen behorende bij het perceel van Het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Dordrecht, gevestigd Dubbelsteynlaan West 43 (bijl.nr. 10).
Gemeenteraad
05-10-1999
6 Beschikbaar stellen krediet voor de realisering van fase 7 parkeerregulering (bijl.nr. 191).
Gemeenteraad
02-03-1999
9 Instemmen met het onttrekken aan de openbaarheid van twee naast het pand Azalea 1 gelegen parkeerplaatsen (bijl.nr. 43).
Gemeenteraad
08-12-1998
27 Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van parkeerapparatuur fase 6 parkeer-regulering en fase 6a uitbreiding avondregulering (bijl.nr. 236).
Abonneer