De raad stemt in met het voorstel van het college dit stuk in te trekken.