De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis A823PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
10-10-2005 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
05-11-2005 1.22 -1.53
06-12-2005 1.15 -1.46
04-01-2006 1.21 -1.52
17-02-2006 1.08 -1.39
14-03-2006 1.08 -1.39
12-04-2006 1.13 -1.44
11-05-2006 1.11 -1.42
12-06-2006 1.19 -1.50
15-07-2006 1.28 -1.59
18-08-2006 1.07 -1.38
14-09-2006 1.29 -1.60
26-10-2006 1.17 -1.48
09-11-2006 1.11 -1.42
14-12-2006 1.15 -1.46
15-01-2007 1.13 -1.44
09-02-2007 1.13 -1.44
12-03-2007 1.11 -1.42
14-05-2007 1.25 -1.56
25-06-2007 1.13 -1.44
02-08-2007 1.12 -1.43
13-09-2007 1.32 -1.63
15-10-2007 1.26 -1.57
08-11-2007 1.27 -1.58
24-12-2007 1.11 -1.42
16-01-2008 1.12 -1.43