De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis C900PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
15-09-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-10-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
12-11-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten