De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis B262PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
28-11-2003 0.86 -1.05
19-12-2003 0.80 -0.99
22-01-2004 0.64 -0.83
19-02-2004 0.78 -0.97
24-03-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
23-04-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-05-2004 0.89 -1.08
16-06-2004 0.92 -1.11
14-07-2004 0.82 -1.01
05-08-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
20-09-2004 0.82 -1.01
21-10-2004 0.89 -1.08
19-11-2004 0.65 -0.84
15-12-2004 0.91 -1.10
19-01-2005 0.72 -0.91
16-02-2005 0.68 -0.87
21-03-2005 0.83 -1.02
28-04-2005 0.76 -0.95
23-05-2005 0.86 -1.05
20-06-2005 0.89 -1.08
19-07-2005 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
10-08-2005 0.79 -0.98
26-09-2005 0.80 -0.99
24-10-2005 0.83 -1.02
21-11-2005 0.88 -1.07
19-12-2005 0.75 -0.94
18-01-2006 0.83 -1.02
24-02-2006 0.76 -0.95
23-03-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-04-2006 0.74 -0.93
22-05-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-06-2006 0.86 -1.05
21-07-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
30-08-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-09-2006 0.91 -1.10
24-10-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-11-2006 0.69 -0.88
28-12-2006 0.86 -1.05
24-01-2007 0.52 -0.71
22-02-2007 0.64 -0.83
27-03-2007 0.81 -1.00
27-04-2007 0.89 -1.08
24-05-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-06-2007 0.74 -0.93
25-09-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-10-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-11-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-01-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten