De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis B261PB03
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
28-11-2003 0.68 -0.97
19-12-2003 0.64 -0.93
22-01-2004 0.60 -0.89
19-02-2004 0.72 -1.01
24-03-2004 0.68 -0.97
23-04-2004 0.79 -1.08
25-05-2004 0.80 -1.09
16-06-2004 0.80 -1.09
14-07-2004 0.70 -0.99
05-08-2004 0.76 -1.05
20-09-2004 0.77 -1.06
21-10-2004 0.83 -1.12
19-11-2004 0.62 -0.91
15-12-2004 0.79 -1.08
19-01-2005 0.64 -0.93
16-02-2005 0.58 -0.87
21-03-2005 0.70 -0.99
28-04-2005 0.63 -0.92
23-05-2005 0.77 -1.06
20-06-2005 0.80 -1.09
19-07-2005 0.80 -1.09
10-08-2005 0.62 -0.91
26-09-2005 0.79 -1.08
24-10-2005 0.80 -1.09
21-11-2005 0.81 -1.10
19-12-2005 0.69 -0.98
18-01-2006 0.75 -1.04
24-02-2006 0.75 -1.04
23-03-2006 0.70 -0.99
21-04-2006 0.71 -1.00
22-05-2006 0.58 -0.87
22-06-2006 0.76 -1.05
21-07-2006 0.92 -1.21
30-08-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-09-2006 0.84 -1.13
24-10-2006 0.69 -0.98
21-11-2006 0.58 -0.87
28-12-2006 0.75 -1.04
24-01-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-02-2007 0.52 -0.81
27-03-2007 0.71 -1.00
27-04-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-05-2007 0.85 -1.14
27-06-2007 0.60 -0.89
25-09-2007 0.75 -1.04
22-10-2007 0.52 -0.81
22-11-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-01-2008 0.57 -0.86