De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis B261PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
28-11-2003 0.66 -1.08
19-12-2003 0.63 -1.05
22-01-2004 0.57 -0.99
19-02-2004 0.74 -1.16
24-03-2004 0.66 -1.08
23-04-2004 0.73 -1.15
25-05-2004 0.73 -1.15
16-06-2004 0.73 -1.15
14-07-2004 0.68 -1.10
05-08-2004 0.70 -1.12
20-09-2004 0.71 -1.13
21-10-2004 0.75 -1.17
19-11-2004 0.64 -1.06
15-12-2004 0.74 -1.16
19-01-2005 0.64 -1.06
16-02-2005 0.61 -1.03
21-03-2005 0.66 -1.08
28-04-2005 0.64 -1.06
23-05-2005 0.71 -1.13
20-06-2005 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
19-07-2005 0.73 -1.15
10-08-2005 0.61 -1.03
26-09-2005 0.72 -1.14
24-10-2005 0.70 -1.12
21-11-2005 0.79 -1.21
19-12-2005 0.69 -1.11
18-01-2006 0.72 -1.14
24-02-2006 0.70 -1.12
23-03-2006 0.68 -1.10
21-04-2006 0.67 -1.09
22-05-2006 0.66 -1.08
22-06-2006 0.65 -1.07
21-07-2006 0.79 -1.21
30-08-2006 0.72 -1.14
22-09-2006 0.75 -1.17
24-10-2006 0.68 -1.10
21-11-2006 0.64 -1.06
28-12-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-01-2007 0.67 -1.09
22-02-2007 0.63 -1.05
27-03-2007 0.71 -1.13
27-04-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-05-2007 0.72 -1.14
27-06-2007 0.66 -1.08
25-09-2007 0.71 -1.13
22-10-2007 0.73 -1.15
22-11-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-01-2008 0.69 -1.11