De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis A043PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
24-12-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-01-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-02-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
31-03-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
29-04-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-05-2004 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
23-06-2004   -0.75
21-07-2004   -0.62
12-08-2004   -0.78
28-09-2004   -0.58
28-10-2004   -0.74
25-11-2004   -0.52
28-12-2004   -0.59
27-01-2005   -0.63
24-02-2005   -0.44
29-03-2005   -0.61
28-04-2005   -0.57
30-05-2005   -0.67
02-07-2005   -0.78
28-07-2005   -0.76
17-08-2005   -0.70
03-10-2005   -0.66
31-10-2005   -0.69
28-11-2005   -0.47
27-12-2005   -0.59
26-01-2006   -0.69
28-02-2006   -0.60
29-03-2006   -0.57
26-04-2006   -0.67
30-05-2006   -0.46
26-07-2006   -0.70
04-09-2006   -0.42
27-09-2006   -0.67
26-10-2006   -0.64
30-11-2006   -0.40
09-01-2007   -0.41
31-01-2007   -0.38
23-02-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-03-2007   -0.54
30-04-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-05-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
29-06-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-09-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
30-10-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
19-11-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-01-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-02-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-03-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-04-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
06-06-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-07-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-08-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-09-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-10-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
07-11-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
14-11-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-12-2008 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-01-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
11-02-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
10-03-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
17-04-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-05-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
29-06-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-08-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-09-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-10-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten