De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis B070PB03
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
18-04-2003 1.91 -1.52
21-07-2003 2.02 -1.63
20-08-2003 1.96 -1.57
30-09-2003 1.93 -1.54
27-10-2003 1.91 -1.52
25-11-2003 1.86 -1.47
18-12-2003 1.82 -1.43
21-01-2004 1.74 -1.35
20-02-2004 1.81 -1.42
25-03-2004 1.83 -1.44
26-04-2004 1.87 -1.48
19-05-2004 1.85 -1.46
18-06-2004 1.84 -1.45
16-07-2004 1.79 -1.40
09-08-2004 1.80 -1.41
23-09-2004 1.76 -1.37
22-10-2004 1.83 -1.44
22-11-2004 1.69 -1.30
21-12-2004 1.76 -1.37
24-01-2005 1.74 -1.35
21-02-2005 1.71 -1.32
18-03-2005 1.81 -1.42
28-04-2005 1.79 -1.40
25-05-2005 1.82 -1.43
22-06-2005 1.82 -1.43
21-07-2005 1.83 -1.44
12-08-2005 1.77 -1.38
28-09-2005 1.69 -1.30
26-10-2005 1.63 -1.24
18-11-2005 1.80 -1.41
22-12-2005 1.84 -1.45
23-01-2006 1.87 -1.48
23-02-2006 1.62 -1.23
24-03-2006 1.67 -1.28
24-04-2006 1.59 -1.20
23-05-2006 1.51 -1.12
26-06-2006 1.63 -1.24
26-07-2006 1.64 -1.25
01-09-2006 1.60 -1.21
25-09-2006 1.67 -1.28
23-10-2006 1.72 -1.33
22-11-2006 1.72 -1.33
08-01-2007 1.76 -1.37
29-01-2007 1.74 -1.35
21-02-2007 1.74 -1.35
20-03-2007 1.80 -1.41
16-04-2007 1.83 -1.44
24-04-2007 10.03 -9.64
29-05-2007 1.85 -1.46
21-06-2007 1.79 -1.40
19-09-2007 1.81 -1.42
12-10-2007 2.09 -1.70
24-10-2007 1.81 -1.42
21-12-2007 1.77 -1.38
18-01-2008 1.75 -1.36
21-02-2008 1.83 -1.44
17-03-2008 1.74 -1.35
25-04-2008 1.77 -1.38
04-06-2008 1.79 -1.40
26-06-2008 1.81 -1.42
22-07-2008 1.80 -1.41
25-08-2008 1.75 -1.36
26-09-2008 1.76 -1.37
23-10-2008 1.77 -1.38
25-11-2008 1.77 -1.38
22-12-2008 1.74 -1.35
29-01-2009 1.72 -1.33
13-02-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
11-03-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
12-03-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
29-04-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-05-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
30-06-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-08-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-10-2009 1.74 -1.35