De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis A003PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
15-07-2003 droog droog
12-08-2003 droog droog
23-09-2003 droog droog
20-10-2003 droog droog
17-11-2003 droog droog
12-12-2003 droog droog
15-01-2004 droog droog
12-02-2004 2.75 0.24
18-03-2004 droog droog
16-04-2004 droog droog
13-05-2004 2.75 0.24
10-06-2004 droog droog
08-07-2004 droog droog
30-07-2004 droog droog
13-09-2004 droog droog
11-10-2004 droog droog
10-11-2004 droog droog
08-12-2004 droog droog
10-01-2005 droog droog
09-02-2005 droog droog
14-03-2005 droog droog
28-04-2005 droog droog
17-05-2005 droog droog
13-06-2005 droog droog
13-07-2005 droog droog
04-08-2005 droog droog
20-09-2005 droog droog
17-10-2005 droog droog
14-11-2005 droog droog
12-12-2005 droog droog
10-01-2006 droog droog
14-02-2006 droog droog
16-03-2006 droog droog
14-04-2006 droog droog
16-05-2006 droog droog
15-06-2006 droog droog
18-07-2006 droog droog
21-08-2006 droog droog
18-09-2006 droog droog
17-10-2006 droog droog
14-11-2006 droog droog
18-12-2006 droog droog
19-01-2007 droog droog
15-02-2007 droog droog
15-03-2007 droog droog
18-04-2007 droog droog
16-05-2007 2.61 0.38
19-06-2007 droog droog
01-08-2007 droog droog
13-09-2007 droog droog
11-10-2007 droog droog
15-11-2007 droog droog
13-12-2007 droog droog
28-01-2008 droog droog
12-06-2008 droog droog