De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis A037PB02
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
18-08-2003 0.95 -1.02
02-10-2003 0.82 -0.89
29-10-2003 1.00 -1.07
27-11-2003 0.98 -1.05
23-12-2003 0.78 -0.85
26-01-2004 0.92 -0.99
23-02-2004 0.97 -1.04
30-03-2004 0.95 -1.02
28-04-2004 0.98 -1.05
27-05-2004 1.00 -1.07
22-06-2004 1.00 -1.07
20-07-2004 0.95 -1.02
11-08-2004 0.95 -1.02
27-09-2004 0.88 -0.95
27-10-2004 0.98 -1.05
24-11-2004 0.95 -1.02
27-12-2004 0.98 -1.05
26-01-2005 0.87 -0.94
23-02-2005 0.86 -0.93
24-03-2005 0.87 -0.94
28-04-2005 0.83 -0.90
27-05-2005 0.92 -0.99
27-06-2005 0.95 -1.02
25-07-2005 0.97 -1.04
16-08-2005 0.97 -1.04
30-09-2005 0.92 -0.99
28-10-2005 0.86 -0.93
24-11-2005 0.91 -0.98
27-12-2005 0.87 -0.94
25-01-2006 0.89 -0.96
27-02-2006 0.86 -0.93
28-03-2006 0.92 -0.99
26-04-2006 0.96 -1.03
29-05-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-06-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-07-2006 1.04 -1.11
05-09-2006 1.00 -1.07
28-09-2006 1.04 -1.11
26-10-2006 1.00 -1.07
29-11-2006 0.97 -1.04
09-01-2007 0.93 -1.00
30-01-2007 0.98 -1.05
23-02-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
29-03-2007 0.98 -1.05
20-04-2007 1.04 -1.11
31-05-2007 1.02 -1.09
29-06-2007 0.91 -0.98
14-09-2007 0.99 -1.06
16-10-2007 0.98 -1.05
23-11-2007 0.95 -1.02
16-01-2008 0.96 -1.03