De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis C305PB01
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
31-03-2003 1.62 -1.29
24-04-2003 1.62 -1.29
21-05-2003 1.41 -1.08
19-06-2003 1.43 -1.10
11-07-2003 1.43 -1.10
14-08-2003 1.55 -1.22
25-09-2003 1.88 -1.55
22-10-2003 1.50 -1.17
19-11-2003 1.47 -1.14
16-12-2003 1.31 -0.98
19-01-2004 1.33 -1.00
17-02-2004 1.31 -0.98
22-03-2004 1.36 -1.03
20-04-2004 1.48 -1.15
17-05-2004 1.58 -1.25
14-06-2004 1.73 -1.40
12-07-2004 1.69 -1.36
03-08-2004 1.69 -1.36
15-09-2004 1.64 -1.31
18-10-2004 1.67 -1.34
12-11-2004 1.65 -1.32
14-12-2004 1.56 -1.23
17-01-2005 1.51 -1.18
14-02-2005 1.33 -1.00
16-03-2005 1.40 -1.07
28-04-2005 1.48 -1.15
19-05-2005 1.53 -1.20
15-06-2005 1.64 -1.31
14-07-2005 1.58 -1.25
08-08-2005 1.54 -1.21
22-09-2005 1.42 -1.09
20-10-2005 1.62 -1.29
15-11-2005 1.63 -1.30
14-12-2005 1.40 -1.07
11-01-2006 1.45 -1.12
16-02-2006 1.29 -0.96
21-03-2006 1.75 -1.42
19-04-2006 1.80 -1.47
19-05-2006 1.80 -1.47
20-06-2006 1.80 -1.47
24-07-2006 1.81 -1.48
22-08-2006 1.37 -1.04
19-09-2006 1.69 -1.36
19-10-2006 1.78 -1.45
02-11-2006 1.74 -1.41
15-11-2006 1.52 -1.19
20-12-2006 1.34 -1.01
22-01-2007 1.32 -0.99
19-02-2007 1.38 -1.05
20-03-2007 1.45 -1.12
24-04-2007 1.84 -1.51
18-05-2007 1.80 -1.47
22-06-2007 1.81 -1.48
06-08-2007 1.76 -1.43
17-09-2007 1.80 -1.47
12-10-2007 1.73 -1.40
14-11-2007 1.57 -1.24
19-12-2007 1.38 -1.05
21-01-2008 1.30 -0.97
19-02-2008 1.45 -1.12
13-03-2008 1.35 -1.02
16-04-2008 1.51 -1.18
28-05-2008 1.72 -1.39
25-06-2008 1.75 -1.42
17-07-2008 1.72 -1.39
25-08-2008 1.63 -1.30
18-09-2008 1.63 -1.30
20-10-2008 1.51 -1.18
24-11-2008 1.51 -1.18
23-12-2008 1.52 -1.19
26-01-2009 1.30 -0.97
28-01-2009 1.30 -0.97
12-02-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
11-03-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
12-03-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
24-04-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-05-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
30-06-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
27-08-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-09-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
28-10-2009 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten