De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis C116PB02
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
31-03-2003 droog droog
24-04-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-05-2003 droog droog
19-06-2003 droog droog