De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis C110PB03
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
28-03-2003 0.74 -1.25
23-04-2003 0.80 -1.31
20-05-2003 0.47 -0.98
18-06-2003 0.74 -1.25
18-07-2003 0.80 -1.31
13-08-2003 0.91 -1.42
24-09-2003 0.90 -1.41
21-10-2003 0.75 -1.26
18-11-2003 0.82 -1.33
15-12-2003 0.53 -1.04
16-01-2004 0.43 -0.94
13-02-2004 0.43 -0.94
19-03-2004 0.65 -1.16
19-04-2004 0.63 -1.14
14-05-2004 0.64 -1.15
11-06-2004 0.74 -1.25
09-07-2004 0.68 -1.19
02-08-2004 0.69 -1.20
14-09-2004 0.69 -1.20
12-10-2004 0.68 -1.19
11-11-2004 0.69 -1.20
09-12-2004 0.65 -1.16
11-01-2005 0.61 -1.12
10-02-2005 0.62 -1.13
15-03-2005 0.53 -1.04
28-04-2005 0.65 -1.16
17-05-2005 0.69 -1.20
14-06-2005 0.72 -1.23
13-07-2005 0.67 -1.18
05-08-2005 0.57 -1.08
21-09-2005 0.58 -1.09
19-10-2005 0.76 -1.27
11-11-2005 0.73 -1.24
13-12-2005 0.58 -1.09
13-01-2006 0.64 -1.15
15-02-2006 0.37 -0.88
20-03-2006 0.54 -1.05
18-04-2006 0.56 -1.07
17-05-2006 0.78 -1.29
16-06-2006 0.64 -1.15
19-07-2006 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
25-08-2006 0.27 -0.78
20-09-2006 0.69 -1.20
19-10-2006 0.75 -1.26
16-11-2006 0.52 -1.03
19-12-2006 0.49 -1.00
22-01-2007 0.49 -1.00
16-02-2007 0.44 -0.95
19-03-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
23-04-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
21-05-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
22-06-2007 0.52 -1.03
03-08-2007 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
20-09-2007 0.59 -1.10
19-10-2007 0.66 -1.17
20-11-2007 0.61 -1.12
22-01-2008 0.43 -0.94