De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis 0303-001
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
29-05-1999 1.04 -1.44
03-06-1999 1.15 -1.55
10-06-1999 1.09 -1.49
17-06-1999 1.08 -1.48
03-08-1999 1.14 -1.54
31-07-2002 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
26-10-2002 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-12-2002 1.16 -1.56
21-01-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
12-02-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
19-03-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
15-04-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
14-05-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
12-06-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
10-07-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
08-08-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-09-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
15-10-2003 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten