De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis 1.115
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
26-08-1994 1.05 -1.63
22-09-1994 0.81 -1.39
01-11-1994 0.71 -1.29
29-11-1994 0.81 -1.39
18-01-1995 0.74 -1.32
17-02-1995 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
31-03-1995 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
14-04-1995 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
10-05-1995 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
09-06-1995 0.86 -1.44
13-07-1995 0.97 -1.55
22-08-1995 1.12 -1.70
18-09-1995 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
11-10-1995 0.94 -1.52
10-11-1995 0.94 -1.52
11-12-1995 0.99 -1.57
10-01-1996 0.86 -1.44
07-02-1996 1.04 -1.62
01-04-1996 0.83 -1.41
07-05-1996 0.92 -1.50
14-06-1996 0.94 -1.52
10-07-1996 0.90 -1.48
14-08-1996 1.00 -1.58
19-09-1996 0.97 -1.55
18-10-1996 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
18-12-1996 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten