De gemeente Dordrecht streeft er naar de meetgegevens juist en volledig aan te bieden. Wij kunnen echter niet volledig uitsluiten dat er incidenteel meet- of verwerkfouten in het bestand voorkomen. Peilbuis 1.222
Meetdatum Grondwaterstand in meters onder maaiveld Grondwaterstand in meters t.o.v. NAP
24-08-1994 1.94 -1.48
20-09-1994 1.81 -1.35
26-10-1994 1.14 -0.68
25-11-1994 1.63 -1.17
04-01-1995 1.45 -0.99
15-02-1995 1.45 -0.99
17-03-1995 1.46 -1.00
07-04-1995 1.49 -1.03
02-05-1995 1.57 -1.11
07-06-1995 1.69 -1.23
11-06-1995 1.96 -1.50
11-07-1995 1.83 -1.37
15-08-1995 2.01 -1.55
17-08-1995 2.01 -1.55
14-09-1995 2.07 -1.61
09-10-1995 1.93 -1.47
06-11-1995 1.96 -1.50
07-12-1995 1.92 -1.46
09-01-1996 1.85 -1.39
06-02-1996 1.82 -1.36
26-03-1996 1.69 -1.23
06-05-1996 1.75 -1.29
10-06-1996 1.84 -1.38
08-07-1996 1.91 -1.45
12-08-1996 1.96 -1.50
18-09-1996 1.99 -1.53
16-10-1996 1.90 -1.44
18-11-1996 1.67 -1.21
08-12-1996 1.96 -1.50
16-12-1996 1.60 -1.14
17-01-1997 1.63 -1.17
18-02-1997 1.50 -1.04
17-03-1997 1.56 -1.10
21-04-1997 1.59 -1.13
20-05-1997 1.58 -1.12
17-06-1997 1.72 -1.26
14-07-1997 1.72 -1.26
20-08-1997 1.84 -1.38
22-09-1997 1.90 -1.44
21-10-1997 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten
19-11-1997 tijdelijk niet gemeten tijdelijk niet gemeten