B007PB01
Vrieseweg 125 - Vrieseweg 125 voor
Tertiar B007PB02
Vrieseweg 125 - achter
Tertiar B018PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 132 voor naast
Tertiar B018PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 112 voor
Tertiar B018PB03
Singel - Bolsingel, Ferdinand 118/120 achter
Tertiar B020PB01
Vrieseweg 139 - voor
Tertiar B020PB02
Vrieseweg 139 - achter links
Tertiar B020PB03
Vrieseweg 141 - voor
Tertiar B022PB01
Vrieseweg 147 - achter
Tertiar B022PB02
Vrieseweg 145 - voor
Tertiar B022PB03
Vrieseweg 143 - achter
Tertiar B025PB01
Singel - van Hoogstraten 93 achter
Tertiar B025PB02
Singel - van Hoogstraten 93 voor
Tertiar B025PB03
Singel - van Hoogstraten 95 voortuin
Tertiar B025PB04
Singel - van Hoogstraten 95 p (links v huis)
Tertiar B028PB01
Sint Jorisweg 83 - voor 3m links van hoek
Tertiar B029PB01
Sint Jorisweg 77 - voor
Tertiar B029PB02
Sint Jorisweg 77 - achter
Tertiar B029PB03
Sint Jorisweg 79 - achter links
Tertiar B032PB01
Kasperspad 78 - trottoir voor
Tertiar B032PB02
Kasperspad 78 - achter
Tertiar
01-06-2006 B032PB03
Kasperspad 62 - tuin a
Tertiar B044PB01
Oranjepark 31 - 33 voor brandgang
Tertiar B044PB02
Oranjepark 43 - achterplaats
Tertiar B063PB01
Krommedijk 2 - in de hoek
Tertiar B063PB02
Reeweg Oost 1 - (in trottoir)
Tertiar B064PB01
Krommedijk 6 - p achter
Tertiar B064PB02
Krommedijk 6 - voor
Tertiar B066PB01
Louis Bothastraat 2 - (verder de straat in)
Tertiar B066PB02
Louis Bothastraat 2 - Krommedijk
Tertiar B070PB03
Krommedijk 43 - voor
Tertiar B115PB01
Krommedijk 34 - voor
Tertiar B207PB01
Kasperspad 31 - voor
Tertiar B207PB02
Kasperspad 31 - achter 6318720
Tertiar B209PB01
Kasperspad 43 - voor
Tertiar B209PB02
Kasperspad 45 - achter 6320700
Tertiar B224PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 138 voor
Tertiar B224PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 138 achter hek
Tertiar B240PB01
Vrieseweg 133 - voor
Tertiar B240PB02
Vrieseweg 133 - achter
Tertiar B259PB02
Vrieseweg 68 - achter
Tertiar B307PB01
Vrieseweg 76 - voor
Tertiar B307PB02
Vrieseweg 72 - 74 voor
Tertiar B307PB03
Vrieseweg 76 - achter
Tertiar B310PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 158 voor rechts
Tertiar B310PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 158 achter
Tertiar B311PB01
Krommedijk 30 - p achter
Tertiar B311PB02
Krommedijk 20 - 22 voor
Tertiar B311PB03
Krommedijk 20 - 22 p achter
Tertiar B311PB04
Krommedijk 24 - 26 achter rode deur
Tertiar B418PB01
Krommedijk 4 - brandpoort voor
Tertiar B418PB02
Krommedijk 4 - brandpoort achter
Tertiar B517PB01
Reeweg Oost 19 - 21 trottoir midden voor
Tertiar B622PB01
Reeweg Oost 11 - 13 trottoir midden voor
Tertiar B622PB02
Reeweg Oost 11 - 13 achter
Tertiar B807PB01
Singel - Hoogstraten Singel 97 rechts voor
Tertiar B807PB02
Singel - Hoogstraten Singel 97 rechts achter
Tertiar B807PB03
Singel - Hoogstraten Singel 97 links
Tertiar B817PB01
Singel - Hoogstraten Singel 91 entree
Tertiar B817PB02
Singel - Hoogstraten Singel 89 rechts midden
Tertiar B817PB03
Singel - Hoogstraten Singel 89 midden achter
Tertiar B817PB04
Singel - Hoogstraten Singel 91 links midden
Tertiar B818PB01
Singel - Hoogstraten Singel 87 voor 6142222
Tertiar B818PB02
Singel - Hoogstraten Singel 87 rechts
Tertiar B818PB03
Singel - Hoogstraten Singel 87 achter
Tertiar B818PB04
Singel - Hoogstraten Singel 87 links
Tertiar C009PB01
Singel - van Hoogstraten 96 voor
Tertiar C009PB02
Singel - van Hoogstraten 96 achter
Tertiar C010PB01
Singel - van. Hoogstraten 100 voor
Tertiar C010PB02
Singel - van Hoogstraten 100 achter
Tertiar C011PB01
Singel - van Hoogstraten 106 rechts voor
Tertiar C011PB02
Singel - van Hoogstraten 104 achter
Tertiar C011PB03
Singel - van Hoogstraten 106 achter
Tertiar C011PB04
Singel - van Hoogstraten 104 voor links
Tertiar C012PB01
Singel - van Hoogstraten 108 voor rechts
Tertiar C012PB02
Singel - van Hoogstraten 108 (poort)
Tertiar C012PB03
Singel - van Hoogstraten 108 voor links
Tertiar C012PB04
Singel - van Hoogstraten 108 stoep
Tertiar C013PB01
Vrieseweg 86 - achter
Tertiar C013PB02
Vrieseweg 88 - achter entree
Tertiar C013PB03
Vrieseweg 86 - voor entree
Tertiar C018PB01
Hallincqlaan - (Grootendorst)
Tertiar C018PB02
Hallincqlaan - 
Tertiar C018PB03
Singel - G.Schalke 72 voor
Tertiar C018PB05
Singel - G.Schalke 74 voor
Tertiar C018PB06
Singel - G.Schalke 76 achter
Tertiar C018PB07
Singel - G.Schalke 76 voor
Tertiar C020PB01
Hallincqlaan 7 - links voor
Tertiar C020PB02
Hallincqlaan 5 - rechts achter
Tertiar C021PB01
Hallincqlaan 9 - (voortuin)
Tertiar C021PB02
Hallincqlaan 9 - rechts achter
Tertiar C023PB01
Hallincqlaan 17 - links v voordeur
Tertiar C023PB02
Hallincqlaan 17 - achter rechts
Tertiar C024PB01
Hallincqlaan 21 - (voortuin)
Tertiar C024PB02
Hallincqlaan 21 - p (achterplaats)
Tertiar C030PB01
Groenedijk 78 - links voortuin
Tertiar C030PB02
Groenedijk 78 - achter
Tertiar C030PB03
Groenedijk 78 - naast huis rechts
Tertiar C030PB04
Groenedijk 76 - Groenedijk 76 achter links
Tertiar C039PB01
Oranjelaan 59 - 61 tuin voor
Tertiar C039PB02
Oranjelaan 73 - voortuin
Tertiar C039PB03
Oranjelaan 51 - 53 p a (brandgang)
Tertiar C039PB04
Oranjelaan 59 - 61 p (bij garages)
Tertiar C039PB05
Oranjepark 59 - 61 p a
Tertiar C039PB06
Oranjelaan 67 - 69 p a
Tertiar C039PB07
Oranjelaan 79 - 81 p (groene poort)
Tertiar C039PB08
Oranjelaan 83 - 85 p (hoekhuis achter)
Tertiar C039PB09
Oranjelaan 71 - 73 p a
Tertiar C051PB01
Oranjelaan 266 - voor brandgang
Tertiar C051PB02
Oranjelaan 270 - achter
Tertiar C051PB03
Oranjelaan 270 - -274 rechts voor
Tertiar C051PB04
Oranjelaan 274 - achter
Tertiar C053PB01
Oranjelaan 280 - voor
Tertiar C053PB02
Oranjelaan 280 - achter
Tertiar
15-12-2003 C059PB01
Borneostraat 10 - 12 voor
Tertiar C059PB02
Borneostraat 20 - v stoep
Tertiar C059PB03
Borneostraat 20 - achter (onder vloer)
Tertiar C059PB04
Borneostraat 26 - 28 voor
Tertiar C061PB01
Borneostraat 23 - p achter
Tertiar C061PB02
Borneostraat 23 - v stoep
Tertiar C068PB01
Riouwstraat 112 - voortuin
Tertiar C068PB02
Riouwstraat 112 - achter
Tertiar C068PB03
Riouwstraat 132 - voortuin
Tertiar C068PB04
Riouwstraat 132 - brandgang
Tertiar C069PB01
Javastraat 55 - 57 p achter
Tertiar C070PB01
Celebesstraat 43 - Javastr voortuintje
Tertiar C070PB02
Javastraat 47 - p achter
Tertiar C071PB01
Celebesstraat 76 - voor
Tertiar C071PB02
Celebesstraat 76 - p achter
Tertiar C077PB01
Reeweg Oost 34 - 36 achter
Tertiar C077PB02
Reeweg Oost 44 - voortuin
Tertiar C077PB03
Reeweg Oost 30 - voortuin
Tertiar C080PB01
Reeweg Oost 94 - v rechts
Tertiar C080PB02
Reeweg Oost 94 - (Riouwstr)
Tertiar C116PB01
Celebesstraat 64 - 62 achter
Tertiar C116PB02
Celebesstraat 64 - 62 v
Tertiar
01-07-2003 C200PB01
Borneostraat 11 - voor
Tertiar C200PB02
Borneostraat 9 - achter
Tertiar C200PB03
Borneostraat 7 - achter
Tertiar C203PB01
Oranjelaan 282 - voortuin
Tertiar C203PB02
Oranjelaan 282 - achter
Tertiar C203PB04
Oranjelaan 288 - achter
Tertiar C305PB01
Celebesstraat 66 - voor
Tertiar C305PB02
Celebesstraat 66 - p achter
Tertiar C305PB03
Javastraat 6 - voor
Tertiar C305PB04
Javastraat 6 - achter
Tertiar C305PB05
Javastraat 16 - 18 (voortuin)
Tertiar C305PB06
Javastraat 16 - 18 achter
Tertiar C806PB01
Oranjelaan 119 - achtertuin
Tertiar C806PB02
Oranjelaan 119 - keukendeur
Tertiar C806PB03
Oranjelaan 119 - voortuin
Tertiar C808PB01
Singel - van Hoogstraten 84 voor
Tertiar C808PB02
Singel - van Hoogstraten 84 achter
Tertiar C900PB01
Borneostraat 3 - achter
Tertiar
13-11-2004 C901PB01
Borneostraat 8 - voor
Tertiar
29-08-2004 C901PB02
Borneostraat 8 - achter
Tertiar C901PB03
Borneostraat 4 - voor
Tertiar C905PB01
Borneostraat 15 - achter
Tertiar C905PB02
Borneostraat 15 - voor
Tertiar 0101-001
Groenedijk - Slingelandlaan 62
Secundair 0101-002
Van Slingelandtlaan 10 - (bij boom)
Secundair 0101-003
Van Slingelandtlaan 32 - (bij boom)
Secundair 0101-004
Van Slingelandtlaan 53 - 
Secundair 0101-005
Oranjelaan 89 - 91
Secundair 0101-006
Stooplaan 29 - 
Secundair 0101-007
Gevaertsweg 2 - 
Secundair 0101-008
Gevaertsweg 14 - 
Secundair 0101-009
Oranjelaan 105 - 
Secundair 0101-010
Noordhoveweg 8 - 
Secundair 0101-011
Oranjelaan 113 - 
Secundair 0101-012
Groenedijk 78 - 
Secundair 0101-013
Hallincqlaan 15 - 
Secundair 0101-014
Singel - G.Schalke 76
Secundair 0101-015
Singel - Ferdinand Bol 128
Secundair 0101-017
Oranjepark 43 - 
Secundair 0101-018
Oranjepark 8 - 
Secundair 0101-019
Oranjepark 5 - 
Secundair 0101-020
Vrieseweg - to 102
Secundair 0101-021
Singel - van Hoogstraten to 97
Secundair 0107-003
Sint Jorisweg 81 - 
Secundair 0107-004
Kasperspad 27 - 
Secundair 0107-005
Kasperspad 66 - 
Secundair 0107-006
Kasperspad 92 - 
Secundair 0107-007
Singel - van Hoogstraten 105
Secundair 0107-008
Singel - Ferdinand Bol 115
Secundair 0107-028
Singel - van Hoogstraten 71
Secundair 0107-029
Singel - S.van Hoogstraten 85/83
Secundair 0109-001
Noordendijk 235 - 
Secundair
16-08-2003 0109-002
Oranjelaan 25 - 27
Secundair 0109-003
Oranjelaan 75 - 
Secundair 0109-004
Oranjelaan 85 - (lantaarnpaal)
Secundair 0109-005
Groenedijk 43 - 45
Secundair 0109-006
De Vereniging 19 - 
Secundair 0501-020
Toulonselaan 66 - 68
Secundair 0501-021
Cronjestraat 1 - 5
Secundair 0501-028
Paul Krugerstraat 51 - 
Secundair 0501-029
Toulonselaan 18 - (linksaf)
Secundair 0501-031
Toulonselaan 2 - 
Secundair 0502-001
Reeweg Oost 5 - 9
Secundair 0502-002
Reeweg Oost 41 - 
Secundair 0502-003
Eerste Reedwarsstraat 4 - 6
Secundair 0502-005
Krommedijk 32 - 34
Secundair 0502-006
Krommedijk 22 - 20
Secundair 0502-007
Reeweg Oost - (Trias)
Secundair 0503-001
Bankastraat - Celebesstraat (kapper)
Secundair 0503-002
Celebesstraat 10 - 14
Secundair 0503-003
Celebesstraat 58 - 
Secundair 0503-004
Javastraat 21 - 19
Secundair 0503-005
Borneostraat 23 - (bij boom)
Secundair 0503-006
Oranjelaan 294 - 
Secundair 0503-007
Oranjelaan 280 - 
Secundair 0503-008
Sumatraplein 6 - 7
Secundair 0503-009
Reeweg Oost 16 - 
Secundair 0503-010
Celebesstraat 84 - 
Secundair 0503-011
Celebesstraat 37 - Sumatrastr
Secundair 0503-012
Celebesstraat 78 - 80
Secundair 0503-013
Javastraat 55 - 
Secundair 0503-014
Sumatrastraat 49 - 
Secundair 0503-015
Reeweg Oost 30 - 
Secundair 0503-016
Reeweg Oost 50 - 
Secundair 0503-017
Reeweg Oost 80 - 
Secundair 0503-018
Riouwstraat 132 - 
Secundair 0503-021
Riouwstraat 112 - stoeprand
Secundair 0503-022
Riouwstraat 80 - 
Secundair 0503-023
Riouwstraat 60 - 62
Secundair 0503-024
Riouwstraat 61 - 
Secundair 0503-025
Riouwstraat 20 - 22
Secundair 0503-026
Bankastraat - (hoek bakker)
Secundair 0503-027
Bankastraat - Riouwstraat 1
Secundair 0503-028
Bankastraat 37 - 
Secundair 0505-001
Bankastraat - (hoek flat)
Secundair 0505-002
Bankastraat - (overkant Celebesstr))
Secundair 0505-003
Bankastraat - (hoek badhuis)
Secundair 0505-004
Billitonstraat 1 - 
Secundair 0505-005
Havikstraat - (Adelaarstr links v bloemenzaak)
Secundair 0505-006
Bankastraat 16 - 18
Secundair 0505-007
Bankastraat 32 - 
Secundair 0505-008
Bankastraat 70 - 
Secundair 0505-011
Billitonstraat 15 - 
Secundair 0505-012
Billitonstraat 33 - 29
Secundair 0505-014
Bankastraat 50 - 52
Secundair 1.222
Vogelplein - 
Primair
01-11-1997 1.223
Havikstraat 46 - to zijkant winkel
Primair 1.224
Sperwerstraat 20 - 22
Primair 1.257
Kasperspad 30 - 
Primair 1.259
Singel - Hoogstraten Singel 91
Primair 1.261
Hallincqlaan 4 - 6 (bij boom)
Primair 1.263
Groenedijk - Steltenstraat
Primair
01-09-1996 1.274
Stooplaan 26 - 
Primair 1.286
Vrieseweg 143 - 145
Primair 1.368
Vrieseweg - (plantsoen ijzeren pijp)
Primair 1.371
Oranjepark - (R.K. lyceum, bosjes)
Primair 1.529
Borneostraat 3 - 
Primair 1.541
Sumatrastraat 83 - 
Primair 1.585
Hof de Vriendschap - de Vriendschap 25
Primair
Detailkaart
Kaart met navigatie


Legenda
Naam C030PB01
Peilbuizen Tertiar
Lokatie Groenedijk 78 - links voortuin
Datum plaatsing 09-09-2003
Hoogte maaiveld 1.05 meter t.o.v. NAP
Hoogte opp. water -1.10 meter t.o.v. NAP
Toelichting Bekijk standen.