B055PB01
Marthinus Steynstraat 1 - 7 voor
Tertiar B055PB02
Paul Krugerstraat 67 - troittoir
Tertiar B063PB01
Krommedijk 2 - in de hoek
Tertiar B063PB02
Reeweg Oost 1 - (in trottoir)
Tertiar B064PB01
Krommedijk 6 - p achter
Tertiar B064PB02
Krommedijk 6 - voor
Tertiar B066PB01
Louis Bothastraat 2 - (verder de straat in)
Tertiar B066PB02
Louis Bothastraat 2 - Krommedijk
Tertiar B070PB01
Krommedijk 51 - voor (kapper)
Tertiar B070PB02
Krommedijk 49 - achter
Tertiar B070PB03
Krommedijk 43 - voor
Tertiar B077PB01
Krommedijk 81 - (brandgang) achter
Tertiar B077PB02
Krommedijk 89 - stoep
Tertiar B077PB03
Krommedijk 89 - achterplaats
Tertiar B077PB04
Krommedijk 83 - achterplaats
Tertiar B079PB01
Krommedijk 84 - achtertuin op hoek
Tertiar B079PB02
Krommedijk 88 - achtertuin 1,7 m uit hoek
Tertiar B080PB02
Transvaalstraat 8 - achter (brandgang)
Tertiar B080PB03
Transvaalstraat 17 - achter
Tertiar B080PB04
Transvaalstraat 23 - achter
Tertiar B080PB05
Transvaalstraat - voor (brandgang)
Tertiar B084PB01
Reeweg Oost 117 - p achter
Tertiar B084PB02
Reeweg Oost 117 - voor
Tertiar B084PB03
Reeweg Oost 121 - (naast huis)
Tertiar B084PB04
Reeweg Oost 121 - voor
Tertiar B085PB01
Madoerastraat 13 - voor
Tertiar B085PB02
Madoerastraat 1 - 3
Tertiar B085PB03
Madoerastraat 9 - achter
Tertiar B086PB01
Madoerastraat 17 - achter
Tertiar B087PB01
Madoerastraat 43 - p achter (Bozua)
Tertiar B087PB02
Madoerastraat 43 - (tegen gevel)
Tertiar B087PB03
Madoerastraat 37 - p achter (de Vries)
Tertiar B087PB04
Madoerastraat 37 - (tuintje)
Tertiar B087PB05
Madoerastraat 21 - p achter
Tertiar B087PB06
Madoerastraat 23 - voor
Tertiar B088PB01
Ambonstraat 1 - brandgang voor
Tertiar B088PB02
Ambonstraat 1 - brandgang achter
Tertiar B088PB03
Madoerastraat 53 - trottoir
Tertiar B089PB01
Ambonstraat - Timorstr 3 links voor
Tertiar B089PB02
Ambonstraat 13 - achter
Tertiar B089PB03
Ambonstraat 8 - achter
Tertiar B089PB04
Ambonstraat 6 - midden voor
Tertiar B089PB05
Madoerastraat 4 - 
Tertiar B091PB01
Timorstraat 12 - achterin poort
Tertiar B091PB02
Timorstraat 4 - achterin poort
Tertiar B091PB03
Timorstraat - trottoir voor 4
Tertiar B095PB01
Timorstraat 52 - achter rechts
Tertiar B097PB07
Herradesstraat 32 - voortuin
Tertiar B097PB08
Herradesstraat 30 - achtertuin
Tertiar B097PB09
Herradesstraat 22 - achtertuin
Tertiar B097PB10
Herradesstraat 18 - voortuin
Tertiar B097PB11
Herradesstraat 10 - achtertuin
Tertiar B097PB12
Herradesstraat 8 - voortuin
Tertiar B097PB13
Herradesstraat 2 - op hoek
Tertiar B097PB14
Crayensteynstraat 93 - achtertuin
Tertiar B097PB15
Crayensteynstraat 97 - -95 brandpoort voor
Tertiar B097PB16
Crayensteynstraat 101 - achtertuin
Tertiar B097PB17
Vorensaterstraat 1 - tuin Craaijenst.str.zijde
Tertiar B098PB01
Vorensaterstraat 5 - voor
Tertiar B098PB02
Vorensaterstraat 5 - achter
Tertiar B098PB03
Vorensaterstraat 13 - voor
Tertiar B098PB04
Vorensaterstraat 13 - achter
Tertiar B098PB05
Vorensaterstraat 23 - voor
Tertiar B098PB06
Vorensaterstraat 23 - achter
Tertiar B099PB01
Vorensaterstraat 20 - (voortuin)
Tertiar B099PB02
Vorensaterstraat 2 - (voortuin)
Tertiar B099PB03
Crayensteynstraat 107 - 109 p (Brandgang)
Tertiar B099PB04
Vorensaterstraat 20 - p (achtertuin)
Tertiar B099PB05
Vorensaterstraat 8 - p (achterplaats)
Tertiar B099PB06
Crayensteynstraat 109 - (voortuin)
Tertiar B099PB07
Standhasenstraat 1 - (voortuin)
Tertiar B099PB08
Standhasenstraat 5 - 7 (Brandgang)
Tertiar B100PB01
Standhasenstraat 7 - (voortuin)
Tertiar B100PB02
Standhasenstraat 7 - (Brandgang a)
Tertiar B100PB03
Standhasenstraat 27 - (voortuin)
Tertiar B100PB04
Standhasenstraat 27 - achter
Tertiar B100PB05
Standhasenstraat 45 - v (schoolplein)
Tertiar B100PB06
Standhasenstraat 45 - a (schoolplein)
Tertiar B101PB01
Leerambachtstraat 11 - 13 a
Tertiar B101PB03
Crayensteynstraat 123 - voortuin
Tertiar B101PB04
Standhasenstraat 2 - v
Tertiar B102PB02
Standhasenstraat 20 - 22 (brandgang)
Tertiar B102PB05
Standhasenstraat 28 - (voortuin)
Tertiar B102PB07
Leerambachtstraat 15 - (voortuin)
Tertiar B114PB01
Timorstraat 1 - trottoir
Tertiar B115PB01
Krommedijk 34 - voor
Tertiar B205PB01
Nessestraat 18 - voor
Tertiar B205PB02
Nessestraat 18 - achter
Tertiar B205PB03
Nessestraat 10 - voor
Tertiar B205PB04
Nessestraat 10 - achter
Tertiar B205PB05
Nessestraat 2 - voor
Tertiar B205PB06
Crayensteynstraat 87 - achter
Tertiar B205PB07
Herradesstraat 1 - voor
Tertiar B205PB08
Herradesstraat 5 - voor
Tertiar B205PB09
Herradesstraat 5 - achter
Tertiar B205PB10
Herradesstraat 17 - voor
Tertiar B205PB11
Herradesstraat 17 - achter
Tertiar B304PB01
Reeweg Oost 125 - rechts voor in tuin
Tertiar B311PB01
Krommedijk 30 - p achter
Tertiar B311PB02
Krommedijk 20 - 22 voor
Tertiar B311PB03
Krommedijk 20 - 22 p achter
Tertiar B311PB04
Krommedijk 24 - 26 achter rode deur
Tertiar B401PB01
Houweningestraat 50 - 52 brandp. Achter
Tertiar B401PB02
Houweningestraat 52 - 54 trottoir links voor
Tertiar B401PB03
Houweningestraat 70 - achter
Tertiar B401PB04
Houweningestraat 76 - trottoir rechts voor
Tertiar B402PB01
Almsvoetstraat 22 - park.vak links voor
Tertiar B402PB02
Almsvoetstraat 24 - links achter
Tertiar B402PB03
Almsvoetstraat 34 - achter midden
Tertiar B402PB04
Almsvoetstraat 38 - 40 achterin brandgang
Tertiar B402PB05
Almsvoetstraat 40 - trottoir rechtsvoor
Tertiar B404PB01
Hoekenessestraat 49 - voor brandgang
Tertiar B404PB02
Hoekenessestraat 39 - achtertuin
Tertiar B404PB03
Hoekenessestraat 37 - trottoir links voor
Tertiar B404PB04
Hoekenessestraat 29 - achtertuin
Tertiar B404PB05
Hoekenessestraat 21 - achtertuin
Tertiar B405PB01
Hoekenessestraat 8 - a brandgang
Tertiar B405PB02
Hoekenessestraat 18 - 20 trottoir
Tertiar B405PB03
Hoekenessestraat 26 - achtertuin
Tertiar B406PB01
Hoekenessestraat 34 - voor in brandgang
Tertiar B406PB02
Hoekenessestraat 44 - rechts voorgevel
Tertiar B406PB03
Hoekenessestraat 38 - achter (na 18.00 uur)
Tertiar B410PB01
Erkentrudenstraat 11 - links voor
Tertiar B410PB03
Erkentrudenstraat 9 - voordeur R
Tertiar B410PB07
Erkentrudenstraat 11 - 13 trottoir
Tertiar B411PB01
Wolbrandsstraat 43 - achterin brandgang
Tertiar B411PB02
Wolbrandsstraat 35 - voor
Tertiar B411PB03
Wolbrandsstraat 29 - achter
Tertiar B411PB04
Wolbrandsstraat 3 - voor
Tertiar B411PB05
Wolbrandsstraat 11 - achter
Tertiar B411PB06
Wolbrandsstraat 1 - hoek binnenpl.
Tertiar B412PB01
Wolbrandsstraat 57 - brandgang
Tertiar B412PB02
Wolbrandsstraat 55 - voortuin
Tertiar B412PB03
Wolbrandsstraat 53 - achter
Tertiar B412PB04
Wolbrandsstraat 51 - voortuin
Tertiar B412PB05
Wolbrandsstraat 49 - achter
Tertiar B412PB06
Wolbrandsstraat 47 - voor
Tertiar B412PB07
Wolbrandsstraat 57 - trottoir
Tertiar B413PB01
Wolbrandsstraat 16 - voor
Tertiar B413PB02
Wolbrandsstraat 26 - voor brandgang
Tertiar B413PB03
Wolbrandsstraat 16 - achter
Tertiar B413PB04
Wolbrandsstraat 22 - voortuin
Tertiar B413PB05
Wolbrandsstraat 24 - achter
Tertiar B418PB01
Krommedijk 4 - brandpoort voor
Tertiar B418PB02
Krommedijk 4 - brandpoort achter
Tertiar B434PB01
Korte Scheidingsweg 7 - achtertuin
Tertiar B434PB02
Korte Scheidingsweg 7 - voortuin
Tertiar B434PB03
Korte Scheidingsweg 3 - achter
Tertiar B434PB04
Korte Scheidingsweg 3 - voor
Tertiar B435PB01
Korte Scheidingsweg 9 - voortuin Links
Tertiar B435PB02
Korte Scheidingsweg 9 - achter
Tertiar B436PB01
Korte Scheidingsweg 13 - A achter
Tertiar B436PB02
Korte Scheidingsweg 13 - A voor
Tertiar B436PB03
Korte Scheidingsweg 13 - achter
Tertiar B517PB01
Reeweg Oost 19 - 21 trottoir midden voor
Tertiar B622PB01
Reeweg Oost 11 - 13 trottoir midden voor
Tertiar B622PB02
Reeweg Oost 11 - 13 achter
Tertiar B800PB01
Christiaan de Wetstraat 64 - midden trottoir
Tertiar C068PB01
Riouwstraat 112 - voortuin
Tertiar C068PB02
Riouwstraat 112 - achter
Tertiar C068PB03
Riouwstraat 132 - voortuin
Tertiar C068PB04
Riouwstraat 132 - brandgang
Tertiar C068PB05
Riouwstraat 136 - v Reeweg (kapper)
Tertiar C068PB06
Reeweg Oost 110 - links voor
Tertiar C068PB07
Reeweg Oost 110 - achter
Tertiar C068PB08
Reeweg Oost 114 - 116 achter
Tertiar C068PB09
Reeweg Oost 114 - 116 voor
Tertiar C068PB10
Reeweg Oost 110 - 112 brandgang
Tertiar C068PB11
Reeweg Oost 110 - 112 voor rechts
Tertiar C069PB01
Javastraat 55 - 57 p achter
Tertiar C070PB01
Celebesstraat 43 - Javastr voortuintje
Tertiar C070PB02
Javastraat 47 - p achter
Tertiar C071PB01
Celebesstraat 76 - voor
Tertiar C071PB02
Celebesstraat 76 - p achter
Tertiar C077PB01
Reeweg Oost 34 - 36 achter
Tertiar C077PB02
Reeweg Oost 44 - voortuin
Tertiar C077PB03
Reeweg Oost 30 - voortuin
Tertiar C080PB01
Reeweg Oost 94 - v rechts
Tertiar C080PB02
Reeweg Oost 94 - (Riouwstr)
Tertiar C106PB01
Bankastraat 332 - p achter
Tertiar C106PB02
Bankastraat 334 - (voortuin)
Tertiar C106PB03
Bankastraat 330 - (voortuin)
Tertiar C107PB01
Bankastraat 261 - (voortuin)
Tertiar C107PB02
Bankastraat 261 - p achter
Tertiar C107PB03
Bankastraat 265 - (voortuin)
Tertiar C107PB04
Bankastraat 265 - p achter
Tertiar C108PB01
Bankastraat 245 - (voortuin)
Tertiar C108PB02
Bankastraat 245 - p achter
Tertiar C108PB03
Bankastraat 253 - voor
Tertiar C108PB04
Bankastraat 253 - p a (glijbaan)
Tertiar C108PB05
Bankastraat 259 - voor
Tertiar C108PB06
Bankastraat 259 - p achter
Tertiar C110PB01
Bankastraat 229 - voor
Tertiar C110PB02
Bankastraat 227 - voor
Tertiar C110PB03
Bankastraat 227 - p achter
Tertiar C110PB05
Ceramstraat 110 - voor
Tertiar C110PB06
Ceramstraat 110 - p achter
Tertiar C111PB01
Ceramstraat 118 - v (brandgang)
Tertiar C111PB02
Ceramstraat 118 - p a (brandgang)
Tertiar C111PB03
Ceramstraat 128 - voortuin rechts
Tertiar C111PB04
Ceramstraat 128 - p achter
Tertiar C111PB05
Reeweg Oost 120 - voortuin links
Tertiar C111PB06
Reeweg Oost 120 - p (achterplaats)
Tertiar C111PB07
Reeweg Oost 126 - voor
Tertiar C111PB08
Reeweg Oost 126 - p achter
Tertiar C111PB09
Reeweg Oost 138 - v (brandgang)
Tertiar C111PB10
Reeweg Oost 138 - a (brandgang)
Tertiar C112PB01
Reeweg Oost 146 - voor
Tertiar C112PB02
Reeweg Oost 146 - p achter
Tertiar C112PB03
Reeweg Oost 152 - voor
Tertiar C112PB04
Reeweg Oost 152 - p achter
Tertiar C305PB02
Celebesstraat 66 - p achter
Tertiar C305PB03
Javastraat 6 - voor
Tertiar C305PB04
Javastraat 6 - achter
Tertiar C305PB05
Javastraat 16 - 18 (voortuin)
Tertiar C305PB06
Javastraat 16 - 18 achter
Tertiar 0303-034
Dubbeldamseweg Noord 165 - 
Secundair 0304-004
Dubbeldamseweg Noord 156 - 
Secundair
01-11-2008 0400-001
Krommedijk 109 - Almsvoetstraat
Secundair 0400-002
Krommedijk 131 - 
Secundair 0400-003
Krommedijk 1 - K.Scheidingsweg
Secundair 0400-004
Korte Scheidingsweg 13 - 11
Secundair 0400-005
Wolbrandsstraat 18 - 20
Secundair 0400-006
Almsvoetstraat 30 - (in straat)
Secundair 0400-007
Hoekenessestraat 19 - (in straat)
Secundair 0400-008
Hoekenessestraat 32 - (in straat)
Secundair 0400-009
Erkentrudenstraat 7 - 
Secundair 0400-010
Houweningestraat 68 - 
Secundair 0400-101
Hoekenessestraat 21 - trottoir midden voor
Tertiar 0400-102
Hoekenessestraat 6 - 
Primair 0400-103
Hoekenessestraat 8 - 
Primair 0400-104
Almsvoetstraat - 24 (is zwarte)
Primair 0400-105
Almsvoetstraat 26 - trottoir middenvoor
Tertiar 0400-107
Almsvoetstraat 38 - trottoir/parkeervak
Tertiar 0401-004
Nessestraat 15 - 13
Secundair 0401-005
Crayensteynstraat 87 - Nessestraat
Secundair 0401-006
Crayensteynstraat - Herradesstraat
Secundair 0401-007
Crayensteynstraat 103 - 
Secundair 0401-008
Vorensaterstraat 5 - 
Secundair 0401-009
Vorensaterstraat 23 - 
Secundair 0401-016
Herradesstraat 26 - 24
Secundair 0401-017
Crayensteynstraat 107 - (stoep)
Secundair 0401-018
Crayensteynstraat - 
Secundair
13-07-2003 0401-019
Standhasenstraat - 
Secundair
13-07-2003 0401-034
Leerambachtstraat 15 - Middenweg
Secundair 0401-041
Crayensteynstraat 123 - stoep
Secundair 0401-046
Standhasenstraat - 
Secundair
13-07-2003 0401-049
Krommedijk - to 149 (school)
Secundair 0402-001
Krommedijk 2 - K.Scheidingsweg 2
Secundair 0501-016
Marthinus Steynstraat 88 - 
Secundair 0501-017
Eigenhaard 51 - 53
Secundair 0501-022
Cronjestraat 21 - 23
Secundair 0501-023
Cronjestraat 30 - 32
Secundair 0501-024
Cronjestraat 41 - 
Secundair 0501-025
Marthinus Steynstraat 49 - 
Secundair 0501-026
Marthinus Steynstraat 31 - 
Secundair 0501-027
Paul Krugerstraat 52 - (bij boom)
Secundair 0501-028
Paul Krugerstraat 51 - 
Secundair 0501-029
Toulonselaan 18 - (linksaf)
Secundair 0501-030
Cronjestraat 16 - 
Secundair 0501-031
Toulonselaan 2 - 
Secundair 0501-032
Krommedijk 81 - 
Secundair 0501-033
Krommedijk 105 - 
Secundair 0501-034
Transvaalstraat 10 - 9
Secundair 0501-035
Transvaalstraat 23 - 
Secundair 0501-036
Christiaan de Wetstraat 58 - 
Secundair 0501-040
Christiaan de Wetstraat 9 - 
Secundair 0502-001
Reeweg Oost 5 - 9
Secundair 0502-002
Reeweg Oost 41 - 
Secundair 0502-003
Eerste Reedwarsstraat 4 - 6
Secundair 0502-004
Krommedijk 46 - park.aut.
Secundair 0502-005
Krommedijk 32 - 34
Secundair 0502-006
Krommedijk 22 - 20
Secundair 0502-007
Reeweg Oost - (Trias)
Secundair 0502-008
Tweede Reedwarsstraat 8 - 
Secundair 0502-009
Lombokstraat 15 - 17
Secundair 0502-010
Tweede Reedwarsstraat 23 - 25
Secundair 0502-011
Tweede Reedwarsstraat 50 - 48
Secundair 0502-012
Tweede Reedwarsstraat - Krommedijk
Secundair 0502-013
Oranjestraat 25 - 
Secundair 0502-014
Oranjestraat 13 - 
Secundair 0502-015
Oranjestraat 2 - 
Secundair 0502-016
Balistraat 8 - 
Secundair 0502-017
Balistraat - Lombokstraat
Secundair 0502-018
Balistraat 44 - 
Secundair 0502-019
Balistraat 47 - 45
Secundair 0502-020
Krommedijk 84 - 86
Secundair 0502-022
Komatistraat 116 - (hoekhuis rode gevel)
Secundair 0502-023
Komatistraat 49 - 
Secundair 0502-024
Komatistraat 40 - 
Secundair 0502-025
Komatistraat 22 - 
Secundair 0502-026
Komatistraat 7 - 5
Secundair 0502-027
Madoerastraat 9 - 
Secundair 0502-028
Madoerastraat 21 - 23
Secundair 0502-029
Madoerastraat 41 - 43
Secundair 0502-030
Ambonstraat 4 - 
Secundair 0502-031
Timorstraat 40 - 42
Secundair 0502-032
Timorstraat 26 - 
Secundair 0502-033
Timorstraat 12 - 
Secundair 0502-034
Reeweg Oost 155 - (Schoenkaper)
Secundair 0502-035
Reeweg Oost 243 - 
Secundair 0503-008
Sumatraplein 6 - 7
Secundair 0503-009
Reeweg Oost 16 - 
Secundair 0503-010
Celebesstraat 84 - 
Secundair 0503-011
Celebesstraat 37 - Sumatrastr
Secundair 0503-012
Celebesstraat 78 - 80
Secundair 0503-013
Javastraat 55 - 
Secundair 0503-014
Sumatrastraat 49 - 
Secundair 0503-015
Reeweg Oost 30 - 
Secundair 0503-016
Reeweg Oost 50 - 
Secundair 0503-017
Reeweg Oost 80 - 
Secundair 0503-018
Riouwstraat 132 - 
Secundair 0503-019
Reeweg Oost 100 - 
Secundair 0503-020
Reeweg Oost 110 - 
Secundair 0503-021
Riouwstraat 112 - stoeprand
Secundair 0503-022
Riouwstraat 80 - 
Secundair 0503-023
Riouwstraat 60 - 62
Secundair 0503-024
Riouwstraat 61 - 
Secundair 0504-002
Ceramstraat - to 42
Secundair 0504-003
Ceramstraat 74 - 72
Secundair 0504-004
Bankastraat 326 - 
Secundair 0504-005
Ceramstraat 106 - 
Secundair 0504-006
Ceramstraat 130 - 
Secundair 0504-007
Reeweg Oost - Ceramstraat
Secundair 0504-008
Reeweg Oost 142 - 
Secundair 0504-009
Reeweg Oost 156 - 
Secundair 0504-010
Reeweg Oost 176 - 
Secundair 0504-011
Reeweg Oost 190 - 
Secundair 0504-013
Bankastraat 336 - 
Secundair 0504-014
Bankastraat 243 - 
Secundair 0504-015
Boeroestraat 78 - 
Secundair 0505-008
Bankastraat 70 - 
Secundair 0505-009
Bankastraat 84 - 
Secundair 0505-010
Billitonstraat 97 - 101
Secundair 0505-013
Billitonstraat - Pluvierstraat 48
Secundair 0505-014
Bankastraat 50 - 52
Secundair 1.134
Ambonstraat 11 - 
Primair 1.137
Reeweg Oost 203 - 
Primair 1.322
Toloysenstraat 17 - 
Primair 1.324
Erkentrudenstraat - to 5
Primair 1.357
Christiaan de Wetstraat - 
Primair 1.358
Dubbelmondestraat - 
Primair 1.468
Rozendwarsstraat 6 - 
Primair 1.5
Wolbrandsstraat 17 - 
Primair 1.536
Lombokstraat 23 - Tweede Reedwarsstraat
Primair 1.541
Sumatrastraat 83 - 
Primair 1.543
Eemkerkstraat - Crayenteynstraat 83
Primair 1.545
Nessestraat 31 - 
Primair 1.547
Vorensaterstraat 12 - 
Primair 1.585
Hof de Vriendschap - de Vriendschap 25
Primair
Detailkaart
Kaart met navigatie


Legenda
Naam B087PB05
Peilbuizen Tertiar
Lokatie Madoerastraat 21 - p achter
Datum plaatsing 01-09-2002
Hoogte maaiveld -0.21 meter t.o.v. NAP
Hoogte opp. water -2.00 meter t.o.v. NAP
Toelichting Bekijk standen.