B007PB01
Vrieseweg 125 - Vrieseweg 125 voor
Tertiar B007PB02
Vrieseweg 125 - achter
Tertiar B012PB01
Singel - F. Bol Singel 165 p
Tertiar B012PB02
Singel - F. Bol Singel 167
Tertiar B014PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 150 voor
Tertiar B018PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 132 voor naast
Tertiar B018PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 112 voor
Tertiar B018PB03
Singel - Bolsingel, Ferdinand 118/120 achter
Tertiar B020PB01
Vrieseweg 139 - voor
Tertiar B020PB02
Vrieseweg 139 - achter links
Tertiar B020PB03
Vrieseweg 141 - voor
Tertiar B022PB01
Vrieseweg 147 - achter
Tertiar B022PB02
Vrieseweg 145 - voor
Tertiar B022PB03
Vrieseweg 143 - achter
Tertiar B044PB01
Oranjepark 31 - 33 voor brandgang
Tertiar B044PB02
Oranjepark 43 - achterplaats
Tertiar B044PB03
Oranjepark 51 - achter
Tertiar B044PB04
Oranjepark 49 - voortuin achter heg
Tertiar B045PB01
Toulonselaan 143 - 141 trottoir
Tertiar B045PB02
Toulonselaan 133 - 131 trottoir
Tertiar B045PB03
Toulonselaan 127 - achter
Tertiar B045PB04
Toulonselaan 143 - achter poort
Tertiar B055PB01
Marthinus Steynstraat 1 - 7 voor
Tertiar B055PB02
Paul Krugerstraat 67 - troittoir
Tertiar B063PB01
Krommedijk 2 - in de hoek
Tertiar B063PB02
Reeweg Oost 1 - (in trottoir)
Tertiar B064PB01
Krommedijk 6 - p achter
Tertiar B064PB02
Krommedijk 6 - voor
Tertiar B066PB01
Louis Bothastraat 2 - (verder de straat in)
Tertiar B066PB02
Louis Bothastraat 2 - Krommedijk
Tertiar B070PB01
Krommedijk 51 - voor (kapper)
Tertiar B070PB02
Krommedijk 49 - achter
Tertiar B070PB03
Krommedijk 43 - voor
Tertiar B077PB01
Krommedijk 81 - (brandgang) achter
Tertiar B077PB02
Krommedijk 89 - stoep
Tertiar B077PB03
Krommedijk 89 - achterplaats
Tertiar B077PB04
Krommedijk 83 - achterplaats
Tertiar B079PB01
Krommedijk 84 - achtertuin op hoek
Tertiar B079PB02
Krommedijk 88 - achtertuin 1,7 m uit hoek
Tertiar B080PB02
Transvaalstraat 8 - achter (brandgang)
Tertiar B080PB03
Transvaalstraat 17 - achter
Tertiar B080PB04
Transvaalstraat 23 - achter
Tertiar B080PB05
Transvaalstraat - voor (brandgang)
Tertiar B084PB01
Reeweg Oost 117 - p achter
Tertiar B084PB02
Reeweg Oost 117 - voor
Tertiar B084PB03
Reeweg Oost 121 - (naast huis)
Tertiar B084PB04
Reeweg Oost 121 - voor
Tertiar B085PB01
Madoerastraat 13 - voor
Tertiar B085PB02
Madoerastraat 1 - 3
Tertiar B085PB03
Madoerastraat 9 - achter
Tertiar B086PB01
Madoerastraat 17 - achter
Tertiar B087PB01
Madoerastraat 43 - p achter (Bozua)
Tertiar B087PB02
Madoerastraat 43 - (tegen gevel)
Tertiar B087PB03
Madoerastraat 37 - p achter (de Vries)
Tertiar B087PB04
Madoerastraat 37 - (tuintje)
Tertiar B087PB05
Madoerastraat 21 - p achter
Tertiar B087PB06
Madoerastraat 23 - voor
Tertiar B088PB01
Ambonstraat 1 - brandgang voor
Tertiar B088PB02
Ambonstraat 1 - brandgang achter
Tertiar B088PB03
Madoerastraat 53 - trottoir
Tertiar B089PB01
Ambonstraat - Timorstr 3 links voor
Tertiar B089PB02
Ambonstraat 13 - achter
Tertiar B089PB03
Ambonstraat 8 - achter
Tertiar B089PB04
Ambonstraat 6 - midden voor
Tertiar B089PB05
Madoerastraat 4 - 
Tertiar B091PB01
Timorstraat 12 - achterin poort
Tertiar B091PB02
Timorstraat 4 - achterin poort
Tertiar B091PB03
Timorstraat - trottoir voor 4
Tertiar B111PB01
Oranjepark 32 - achter
Tertiar B111PB02
Oranjepark 30 - voor poort
Tertiar B111PB03
Oranjepark 36 - voor
Tertiar B114PB01
Timorstraat 1 - trottoir
Tertiar B115PB01
Krommedijk 34 - voor
Tertiar B224PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 138 voor
Tertiar B224PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 138 achter hek
Tertiar B226PB01
Singel - F. Bol Singel 157 voor
Tertiar B226PB02
Singel - F. Bol Singel 157 achter
Tertiar B240PB01
Vrieseweg 133 - voor
Tertiar B240PB02
Vrieseweg 133 - achter
Tertiar B259PB01
Vrieseweg 68 - voor
Tertiar B259PB02
Vrieseweg 68 - achter
Tertiar B304PB01
Reeweg Oost 125 - rechts voor in tuin
Tertiar B307PB01
Vrieseweg 76 - voor
Tertiar B307PB02
Vrieseweg 72 - 74 voor
Tertiar B307PB03
Vrieseweg 76 - achter
Tertiar B310PB01
Singel - Bolsingel, Ferdinand 158 voor rechts
Tertiar B310PB02
Singel - Bolsingel, Ferdinand 158 achter
Tertiar B311PB01
Krommedijk 30 - p achter
Tertiar B311PB02
Krommedijk 20 - 22 voor
Tertiar B311PB03
Krommedijk 20 - 22 p achter
Tertiar B311PB04
Krommedijk 24 - 26 achter rode deur
Tertiar B418PB01
Krommedijk 4 - brandpoort voor
Tertiar B418PB02
Krommedijk 4 - brandpoort achter
Tertiar B517PB01
Reeweg Oost 19 - 21 trottoir midden voor
Tertiar B622PB01
Reeweg Oost 11 - 13 trottoir midden voor
Tertiar B622PB02
Reeweg Oost 11 - 13 achter
Tertiar B800PB01
Christiaan de Wetstraat 64 - midden trottoir
Tertiar C009PB01
Singel - van Hoogstraten 96 voor
Tertiar C009PB02
Singel - van Hoogstraten 96 achter
Tertiar C010PB01
Singel - van. Hoogstraten 100 voor
Tertiar C010PB02
Singel - van Hoogstraten 100 achter
Tertiar C011PB01
Singel - van Hoogstraten 106 rechts voor
Tertiar C011PB02
Singel - van Hoogstraten 104 achter
Tertiar C011PB03
Singel - van Hoogstraten 106 achter
Tertiar C011PB04
Singel - van Hoogstraten 104 voor links
Tertiar C012PB01
Singel - van Hoogstraten 108 voor rechts
Tertiar C012PB02
Singel - van Hoogstraten 108 (poort)
Tertiar C012PB03
Singel - van Hoogstraten 108 voor links
Tertiar C012PB04
Singel - van Hoogstraten 108 stoep
Tertiar C013PB01
Vrieseweg 86 - achter
Tertiar C013PB02
Vrieseweg 88 - achter entree
Tertiar C013PB03
Vrieseweg 86 - voor entree
Tertiar C030PB01
Groenedijk 78 - links voortuin
Tertiar C030PB02
Groenedijk 78 - achter
Tertiar C030PB03
Groenedijk 78 - naast huis rechts
Tertiar C030PB04
Groenedijk 76 - Groenedijk 76 achter links
Tertiar C051PB01
Oranjelaan 266 - voor brandgang
Tertiar C051PB02
Oranjelaan 270 - achter
Tertiar C051PB03
Oranjelaan 270 - -274 rechts voor
Tertiar C051PB04
Oranjelaan 274 - achter
Tertiar C053PB01
Oranjelaan 280 - voor
Tertiar C053PB02
Oranjelaan 280 - achter
Tertiar
15-12-2003 C059PB01
Borneostraat 10 - 12 voor
Tertiar C059PB02
Borneostraat 20 - v stoep
Tertiar C059PB03
Borneostraat 20 - achter (onder vloer)
Tertiar C059PB04
Borneostraat 26 - 28 voor
Tertiar C061PB01
Borneostraat 23 - p achter
Tertiar C061PB02
Borneostraat 23 - v stoep
Tertiar C068PB01
Riouwstraat 112 - voortuin
Tertiar C068PB02
Riouwstraat 112 - achter
Tertiar C068PB03
Riouwstraat 132 - voortuin
Tertiar C068PB04
Riouwstraat 132 - brandgang
Tertiar C068PB05
Riouwstraat 136 - v Reeweg (kapper)
Tertiar C068PB06
Reeweg Oost 110 - links voor
Tertiar C068PB07
Reeweg Oost 110 - achter
Tertiar C068PB08
Reeweg Oost 114 - 116 achter
Tertiar C068PB09
Reeweg Oost 114 - 116 voor
Tertiar C068PB10
Reeweg Oost 110 - 112 brandgang
Tertiar C068PB11
Reeweg Oost 110 - 112 voor rechts
Tertiar C069PB01
Javastraat 55 - 57 p achter
Tertiar C070PB01
Celebesstraat 43 - Javastr voortuintje
Tertiar C070PB02
Javastraat 47 - p achter
Tertiar C071PB01
Celebesstraat 76 - voor
Tertiar C071PB02
Celebesstraat 76 - p achter
Tertiar C077PB01
Reeweg Oost 34 - 36 achter
Tertiar C077PB02
Reeweg Oost 44 - voortuin
Tertiar C077PB03
Reeweg Oost 30 - voortuin
Tertiar C080PB01
Reeweg Oost 94 - v rechts
Tertiar C080PB02
Reeweg Oost 94 - (Riouwstr)
Tertiar C116PB01
Celebesstraat 64 - 62 achter
Tertiar C116PB02
Celebesstraat 64 - 62 v
Tertiar
01-07-2003 C200PB01
Borneostraat 11 - voor
Tertiar C200PB02
Borneostraat 9 - achter
Tertiar C200PB03
Borneostraat 7 - achter
Tertiar C203PB01
Oranjelaan 282 - voortuin
Tertiar C203PB02
Oranjelaan 282 - achter
Tertiar C203PB04
Oranjelaan 288 - achter
Tertiar C305PB01
Celebesstraat 66 - voor
Tertiar C305PB02
Celebesstraat 66 - p achter
Tertiar C305PB03
Javastraat 6 - voor
Tertiar C305PB04
Javastraat 6 - achter
Tertiar C305PB05
Javastraat 16 - 18 (voortuin)
Tertiar C305PB06
Javastraat 16 - 18 achter
Tertiar C806PB01
Oranjelaan 119 - achtertuin
Tertiar C806PB02
Oranjelaan 119 - keukendeur
Tertiar C806PB03
Oranjelaan 119 - voortuin
Tertiar C900PB01
Borneostraat 3 - achter
Tertiar
13-11-2004 C901PB01
Borneostraat 8 - voor
Tertiar
29-08-2004 C901PB02
Borneostraat 8 - achter
Tertiar C901PB03
Borneostraat 4 - voor
Tertiar C905PB01
Borneostraat 15 - achter
Tertiar C905PB02
Borneostraat 15 - voor
Tertiar G001PB01
Oranjepark 16 - voor (oud)
Tertiar G001PB02
Oranjepark 16 - achter
Tertiar 0101-009
Oranjelaan 105 - 
Secundair 0101-010
Noordhoveweg 8 - 
Secundair 0101-011
Oranjelaan 113 - 
Secundair 0101-012
Groenedijk 78 - 
Secundair 0101-015
Singel - Ferdinand Bol 128
Secundair 0101-017
Oranjepark 43 - 
Secundair 0101-018
Oranjepark 8 - 
Secundair 0101-019
Oranjepark 5 - 
Secundair 0101-020
Vrieseweg - to 102
Secundair 0107-007
Singel - van Hoogstraten 105
Secundair 0107-008
Singel - Ferdinand Bol 115
Secundair 0107-010
Vrieseweg 105 - 
Secundair 0303-001
Mauritsweg - (naast winkel)
Secundair
16-10-2003 0304-001
Dubbeldamseweg Noord 68 - 
Secundair 0501-001
Toulonselaan 144 - 
Secundair 0501-002
Adriaan van Altenastraat - (ingang)
Secundair 0501-003
Adriaan van Altenastraat 13 - 
Secundair 0501-004
Adriaan van Altenastraat 19/21 - 
Secundair 0501-005
Transvaalstraat - (naast container)
Secundair 0501-006
Transvaalstraat 32 - A v Altenastr
Secundair 0501-007
Anthonie Camerlingstraat 29 - (achter bloembak)
Secundair 0501-008
Anthonie Camerlingstraat 42 - (rechts van boom)
Secundair 0501-009
Anthonie Camerlingstraat 22 - 
Secundair 0501-010
Anthonie Camerlingstraat 6 - 
Secundair 0501-011
De la Reystraat 3 - 
Secundair 0501-012
De la Reystraat 19 - (boom)
Secundair 0501-013
De la Reystraat 20 - 22
Secundair 0501-014
De la Reystraat 30 - 
Secundair 0501-015
Transvaalstraat - Marthinus Steynstraat
Secundair 0501-016
Marthinus Steynstraat 88 - 
Secundair 0501-017
Eigenhaard 51 - 53
Secundair 0501-018
Eigenhaard 34 - 36
Secundair 0501-019
Eigenhaard 13 - 15
Secundair 0501-020
Toulonselaan 66 - 68
Secundair 0501-021
Cronjestraat 1 - 5
Secundair 0501-022
Cronjestraat 21 - 23
Secundair 0501-023
Cronjestraat 30 - 32
Secundair 0501-024
Cronjestraat 41 - 
Secundair 0501-025
Marthinus Steynstraat 49 - 
Secundair 0501-026
Marthinus Steynstraat 31 - 
Secundair 0501-027
Paul Krugerstraat 52 - (bij boom)
Secundair 0501-028
Paul Krugerstraat 51 - 
Secundair 0501-029
Toulonselaan 18 - (linksaf)
Secundair 0501-030
Cronjestraat 16 - 
Secundair 0501-031
Toulonselaan 2 - 
Secundair 0501-032
Krommedijk 81 - 
Secundair 0501-033
Krommedijk 105 - 
Secundair 0501-034
Transvaalstraat 10 - 9
Secundair 0501-035
Transvaalstraat 23 - 
Secundair 0501-036
Christiaan de Wetstraat 58 - 
Secundair 0501-039
Toulonselaan 90 - (ingang d.l.Reystr)
Secundair 0501-040
Christiaan de Wetstraat 9 - 
Secundair 0502-001
Reeweg Oost 5 - 9
Secundair 0502-002
Reeweg Oost 41 - 
Secundair 0502-003
Eerste Reedwarsstraat 4 - 6
Secundair 0502-004
Krommedijk 46 - park.aut.
Secundair 0502-005
Krommedijk 32 - 34
Secundair 0502-006
Krommedijk 22 - 20
Secundair 0502-007
Reeweg Oost - (Trias)
Secundair 0502-008
Tweede Reedwarsstraat 8 - 
Secundair 0502-009
Lombokstraat 15 - 17
Secundair 0502-010
Tweede Reedwarsstraat 23 - 25
Secundair 0502-011
Tweede Reedwarsstraat 50 - 48
Secundair 0502-012
Tweede Reedwarsstraat - Krommedijk
Secundair 0502-013
Oranjestraat 25 - 
Secundair 0502-014
Oranjestraat 13 - 
Secundair 0502-015
Oranjestraat 2 - 
Secundair 0502-016
Balistraat 8 - 
Secundair 0502-017
Balistraat - Lombokstraat
Secundair 0502-018
Balistraat 44 - 
Secundair 0502-019
Balistraat 47 - 45
Secundair 0502-020
Krommedijk 84 - 86
Secundair 0502-022
Komatistraat 116 - (hoekhuis rode gevel)
Secundair 0502-023
Komatistraat 49 - 
Secundair 0502-024
Komatistraat 40 - 
Secundair 0502-025
Komatistraat 22 - 
Secundair 0502-026
Komatistraat 7 - 5
Secundair 0502-027
Madoerastraat 9 - 
Secundair 0502-028
Madoerastraat 21 - 23
Secundair 0502-029
Madoerastraat 41 - 43
Secundair 0502-030
Ambonstraat 4 - 
Secundair 0502-031
Timorstraat 40 - 42
Secundair 0502-032
Timorstraat 26 - 
Secundair 0502-033
Timorstraat 12 - 
Secundair 0503-001
Bankastraat - Celebesstraat (kapper)
Secundair 0503-002
Celebesstraat 10 - 14
Secundair 0503-003
Celebesstraat 58 - 
Secundair 0503-004
Javastraat 21 - 19
Secundair 0503-005
Borneostraat 23 - (bij boom)
Secundair 0503-006
Oranjelaan 294 - 
Secundair 0503-007
Oranjelaan 280 - 
Secundair 0503-008
Sumatraplein 6 - 7
Secundair 0503-009
Reeweg Oost 16 - 
Secundair 0503-010
Celebesstraat 84 - 
Secundair 0503-011
Celebesstraat 37 - Sumatrastr
Secundair 0503-012
Celebesstraat 78 - 80
Secundair 0503-013
Javastraat 55 - 
Secundair 0503-014
Sumatrastraat 49 - 
Secundair 0503-015
Reeweg Oost 30 - 
Secundair 0503-016
Reeweg Oost 50 - 
Secundair 0503-017
Reeweg Oost 80 - 
Secundair 0503-018
Riouwstraat 132 - 
Secundair 0503-019
Reeweg Oost 100 - 
Secundair 0503-020
Reeweg Oost 110 - 
Secundair 0503-021
Riouwstraat 112 - stoeprand
Secundair 0503-022
Riouwstraat 80 - 
Secundair 0503-023
Riouwstraat 60 - 62
Secundair 0503-024
Riouwstraat 61 - 
Secundair 0503-025
Riouwstraat 20 - 22
Secundair 0503-026
Bankastraat - (hoek bakker)
Secundair 0503-027
Bankastraat - Riouwstraat 1
Secundair 0503-028
Bankastraat 37 - 
Secundair 0505-001
Bankastraat - (hoek flat)
Secundair 0505-002
Bankastraat - (overkant Celebesstr))
Secundair 0505-003
Bankastraat - (hoek badhuis)
Secundair 0505-004
Billitonstraat 1 - 
Secundair 0505-006
Bankastraat 16 - 18
Secundair 0505-007
Bankastraat 32 - 
Secundair 1.134
Ambonstraat 11 - 
Primair 1.146
Oranjepark - (flitspaal)
Primair 1.148
Singel - Bolsingel, Ferdinand 167/165
Primair 1.222
Vogelplein - 
Primair
01-11-1997 1.286
Vrieseweg 143 - 145
Primair 1.357
Christiaan de Wetstraat - 
Primair 1.368
Vrieseweg - (plantsoen ijzeren pijp)
Primair 1.369
Transvaalstraat - 
Primair
01-05-1997 1.371
Oranjepark - (R.K. lyceum, bosjes)
Primair 1.372
Clara en Mariahof - 
Primair 1.529
Borneostraat 3 - 
Primair 1.536
Lombokstraat 23 - Tweede Reedwarsstraat
Primair 1.541
Sumatrastraat 83 - 
Primair 1.577
De la Reystraat 11 - 
Primair 1.585
Hof de Vriendschap - de Vriendschap 25
Primair
Detailkaart
Kaart met navigatie


Legenda
Naam B064PB01
Peilbuizen Tertiar
Lokatie Krommedijk 6 - p achter
Datum plaatsing 01-10-2002
Hoogte maaiveld -0.68 meter t.o.v. NAP
Hoogte opp. water -2.00 meter t.o.v. NAP
Toelichting Bekijk standen.