Auris Ammanschool
Meidoornlaan 2 A
Speciaal onderwijs
speciaal onderwijs
Detailkaart
Kaart met navigatie


Legenda
Naam Auris Ammanschool
Schoolsoort Speciaal onderwijs
Adres Meidoornlaan 2 A, 3319 HR
Richting Algemene grondslag
Onderwijssoort speciaal onderwijs
Postadres: postbus 9161, 3301 AD
Telefoonnummer 0786137671
Faxnummer 0786137681
Emailadres ammanschool@auris.nl
Website www.auris.nl
Directie mw. R. Doeleman
Naam bestuur Stichting Onderwijs Koninklijke Aurisgroep
Adres bestuur Postbus 808 2800AV Gouda
Toelichting school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)