Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Actuele bestuurlijke dossiers

Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (30 juni 2020)

Publicatie 6 juli 2020

Raadsinformatiebrief - Bestuur en Middelen

Beantwoorden motie M1 Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Publicatie 6 juli 2020

Raadsinformatiebrief - Sociale Leefomgeving

Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat

Publicatie 1 juli 2020

Op 31 oktober 2019 is door ontwikkelaar Nera een inloopbijeenkomst georganiseerd voor omwonenden om het ontwerp van de nieuwbouw te kunnen bekijke Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Raadsinformatiebrief over Parkeren Gezondheidspark en Sportboulevard Dordrecht

Publicatie 1 juli 2020

Raadsinformatiebrief - Fysieke Leefomgeving

Raadsinformatiebrief inzake ontwerp bestemmingsplan Smitsweg, locatie West

Publicatie 30 juni 2020

Raadsinformatiebrief - Fysieke Leefomgeving

Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht (Crownpoint)

Publicatie 30 juni 2020

De gemeente is voornemens het plangebied Spuiboulevard 314–380 te Dordrecht te transformeren naar wonen. De transformatie is onderdeel van de gehe Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Opheffen gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

Publicatie 29 juni 2020

De huidige gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch voldoet niet meer aan de wensen van de deelnemende partijen in haar f Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Corona-maatregelen: Aanpassing van de Precariobelasting 2019 en 2020

Publicatie 29 juni 2020

Doel is ondernemers in Dordrecht financieel tegemoet te komen bij de gevolgen van de door het Rijk opgelegde Coronamaatregelen.

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting wijziging inzake fiscaliteit

Publicatie 29 juni 2020

Het doel van dit besluit is de afspraken met de belastingdienst in te passen in de afgesproken kaders, zodat de doordecentralisatie van de onderwi Lees meer ...

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2020

Publicatie 29 juni 2020

Drie keer per jaar informeert het Rijk de gemeenten over de middelen die aan gemeenten beschikbaar worden gesteld voor uitvoering van haar taken. Lees meer ...

Raadsinformatiebrief - Bestuur en Middelen