Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Actuele bestuurlijke dossiers

Vaststellen Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Gemeente Dordrecht

Publicatie 17 oktober 2019

Vaststellen Rechtspositieverordening raads- en commissieleden Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Vaststellen 45ste wijziging CAR-UWO

Publicatie 17 oktober 2019

Vaststellen 45ste wijziging CAR-UWO

Raadsvoorstel - Bestuur en Middelen

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de SP fractie over stikstofproblematiek

Publicatie 10 oktober 2019

Bestuurlijk dossier - Fysieke Leefomgeving

Vaststellen Dordtse paragraaf woonvisie "Goed Wonen in Dordrecht 2019-2031"

Publicatie 10 oktober 2019

In deze lokale Dordtse paragraaf beschrijft de gemeente Dordrecht hoe zij uitvoering geeft aan de afspraken zoals vastgelegd in de Regionale Woonv Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving