Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Actuele bestuurlijke dossiers

Vaststellen bestemmingsplan 1e herziening Stadswerven, loc. woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7

Publicatie 9 april 2020

De gemeenteraad heeft op 10 mei 2016 het bestemmingsplan Stadswerven vastgesteld. In dit plan zijn in de bestemming Woongebied per deelgebied de m Lees meer ...

Raadsvoorstel - Fysieke Leefomgeving

Raadsinformatiebrief over Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke Economie

Publicatie 9 april 2020

Naar aanleiding van het Deetman rapport is besloten dat de werkzaamheden op het gebied van de ruimtelijke economie in het algemeen en die van de G Lees meer ...

Raadsinformatiebrief - Bestuur en Middelen

Raadsinformatiebrief Huis van Stad en regio, resultaat prijsvraag en verder proces

Publicatie 9 april 2020

In de Europese aanbesteding om te komen tot een ontwerp voor een nieuw stadskantoor gecombineerd met huisvesting van partners aan de Spuiboulevard Lees meer ...

Raadsinformatiebrief - Bestuur en Middelen

Raadsinformatiebrief over corona-maatregelen

Publicatie 8 april 2020

Met deze brief informeren wij uw raad over de genomen maatregelen, ontwikkelingen en uitdagingen als gevolg van het corona-virus. Het betreft hier Lees meer ...

Raadsinformatiebrief - Sociale Leefomgeving

Raadsinformatiebrief over Voortgang lokaal plan Jeugd 2019-2020

Publicatie 8 april 2020

In het vastgestelde Lokaal plan Jeugd 2019-2022 d.d. 18 december 2018 staan verschillende actielijnen uitgewerkt. We hebben toegezegd dat we op ve Lees meer ...

Raadsinformatiebrief - Sociale Leefomgeving

Raadsinformatiebrief over Regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis

Publicatie 8 april 2020

Op 9 maart jl. is de regiovisie "Geweld Hoort Nergens Thuis' (GHNT) vastgesteld in het college.

Raadsinformatiebrief - Sociale Leefomgeving