Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Raadsleden


Dordrecht telt 39 raadsleden. U kunt de raadsleden vinden op raad.dordrecht.nl

Raadsleden werken vanuit hun eigen visie, en die van hun politieke partij, voor de stad en de Dordtenaren.

 

Werkzaamheden

Het dagelijks werk van raadsleden bestaat uit het deelnemen aan  fractie-, commissie- en raadsvergaderingen. Dit om invloed uit te oefenen op de keuzes die gemaakt moeten worden. De voorstellen voor deze keuzes zijn afkomstig van raadsleden of raadsfracties, van het Presidium van de raad en van het college. In de raadsvergadering stemt men over de voorstellen. Door besluiten te nemen over beleidsvoorstellen stelt de raad nieuwe kaders vast. Om hun werk goed te kunnen uitvoeren, houden de raadsleden contact met achterban en inwoners van de stad.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag, onder voorzitterschap van de burgemeester. In het vergaderschema ziet u wanneer de volgende vergadering gepland staat. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren.

Meer weten over de de bevoegdheden, middelen en werkzaamheden van de raad(sleden)? Kijk op www.raadslid.nu