Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Meepraten en inspreken


 

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in raadscommissies. Dat betekent dat u het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Dat kan in deze tijd van coronamaatregelen nog steeds. Alleen gaat het anders in zijn werk dan voorheen. Op deze afbeelding ziet u welke mogelijkheden er zijn.

U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissieleden te geven. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren.

 

Spelregels

 

Voor het inspreken gelden enkele regels. Wanneer u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u zich tot de maandag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neemt u dan contact op met de commissiegriffier. Vervolgens overlegt deze commissiegriffier met u wanneer en op welke wijze uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht.

 

-  Commissiegriffier Bestuur en Middelen: de heer J.C. (Harco) Bakker, telefoon: (078) 770 2555

-  Commissiegriffier Fysieke Leefomgeving: de heer M. (Mark) den Boer, telefoon: (078) 770 4976

-  Commissiegriffier Sociale Leefomgeving: de heer D. (Daniël) Coenen, telefoon: (078) 770 4980

 

Weet u niet zeker in welke commissie uw onderwerp thuishoort? Bel dan met het algemene nummer van de raadsgriffie: (078) 770 8550. U kunt ook mailen naar raadsgriffie@dordrecht.nl 

 

U mag niet inspreken over onderwerpen:

 

-  waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;

die uitsluitend een privébelang dienen;

-  die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;

-  die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.

-  Er is ook geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raads- en
   commissieleden en/of ambtenaren.

 

Privacy voor insprekers

 

Commissievergaderingen zijn live op internet te volgen. Ze zijn later ook terug te kijken. Als inspreker komt u in beeld. Uw naam wordt ook vooraf op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd. Wij gaan er van uit dat u hiermee instemt als u zich als inspreker meldt. Als u, om welke reden dan ook, niet in beeld wenst te komen en/of uw naam niet gepubliceerd wilt zien, dan wordt u verzocht dit bij uw aanmelding als inspreker aan te geven. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.

 

 

 

Downloads