Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Meepraten en inspreken


 

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in raadscommissies. Dat betekent dat u het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 

U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissieleden te geven. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren.

 

Spelregels

 

Voor het inspreken gelden enkele regels. Wanneer u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u zich tot de maandag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neemt u dan contact op met de raadsgriffie. Vervolgens overlegt een commissiegriffier met u wanneer en op welke wijze uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht. 

Bel met het algemene nummer van de raadsgriffie: (078) 770 8550. U kunt ook mailen naar raadsgriffie@dordrecht.nl 

 

U mag niet inspreken over onderwerpen:

 

-  waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;

die uitsluitend een privébelang dienen;

-  die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;

-  die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.

-  Er is ook geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raads- en
   commissieleden en/of ambtenaren.

 

Privacy voor insprekers

 

Commissievergaderingen zijn live op internet te volgen. Ze zijn later ook terug te kijken. Als inspreker komt u in beeld. Uw naam wordt ook vooraf op het raadsinformatiesysteem gepubliceerd. Wij gaan er van uit dat u hiermee instemt als u zich als inspreker meldt. Als u, om welke reden dan ook, niet in beeld wenst te komen en/of uw naam niet gepubliceerd wilt zien, dan wordt u verzocht dit bij uw aanmelding als inspreker aan te geven. Dan kunnen wij hier rekening mee houden.