Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Raadsgriffie


Onder leiding van de raadsgriffier ondersteunen medewerkers van de raadsgriffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.
De raadsgriffie draagt, zowel procedureel als inhoudelijk, bij aan de voorbereiding van raads- en adviescommissievergaderingen. Ook beantwoordt de raadsgriffie vragen van raadsleden en zorgt de griffie voor de afhandeling van de aan de gemeenteraad gerichte brieven. De raadsgriffier is secretaris bij de raadsvergadering en adviseur van de agendacommissie. De raadsadviseurs zijn secretaris bij de adviescommissievergaderingen. 

Wil u meer weten over de taken en bevoegdheden van de griffier? Kijk op www.griffiers.nl


Heeft u vragen?
De raadsgriffie is te bereiken onder telefoonnummer (078) 770 8550. Of via e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl


Het bezoekadres van de raadsgriffie: Spuiboulevard 300.
Het postadres van de raadsgriffie: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

Een overzicht van de werkzaamheden van de Raadsgriffie en de medewerkers van de Raadsgriffie Dordrecht vindt u in bijgaande pdf.

 

Downloads