Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Een brief schrijven aan de raad


 

Wilt u de raad iets meedelen, dan kunt u dat het beste schriftelijk doen.

 

Brieven aan de gemeenteraad kunt u versturen via het e-mailadres raadsgriffie@dordrecht.nl
of via de post: per adres Raadsgriffie, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van uw brief.

De raadscommissie bekijkt regelmatig de nieuw ingekomen stukken. 

Uw brief kan ter kennisname worden opgenomen, of betrokken worden bij een onderwerp dat actueel is. De raadscommissie beslist uiteindelijk wat er met uw inzending gebeurt.

 

Gedragscode persoonsgegevens

 

Stuurt u een brief, mail of een ander stuk naar de gemeenteraad, houd er dan rekening mee dat deze stukken in principe openbaar zijn. Dat wil zeggen dat deze in een openbaar debat besproken kunnen worden. Dit gebeurt echter niet zonder toestemming van de briefschrijver of met weglating van herkenbare persoonsgegevens. Ook anderen dan de gemeenteraad (zoals inwoners of journalisten) kunnen vragen om inzage van een brief, ook dan wordt de briefschrijver om toestemming gevraagd. De raad hanteert hiervoor de gedragscode persoonsgegevens.

Bekijk onderaan de pagina een korte samenvatting van deze gedragscode.

 

Openbare stukken zijn zichtbaar in het raadsinformatiesysteem

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (078) 770 8550 of e-mail raadsgriffie@dordrecht.nl.

 

Samenvatting Gedragscode persoonsgegevens:

 

-  De gemeenteraad werkt zo transparant mogelijk en alle stukken van en naar de gemeenteraad staan in
   principe op internet.

-  Privacywetgeving schrijft voor dat de gemeente informatie die is te herleiden tot specifieke personen,
   niet openbaar mag publiceren.

-  De gemeenteraad ontvangt veel brieven van inwoners, deze mogen dus niet worden gepubliceerd
   op internet vanwege de bescherming van privacy.

-  Brieven van inwoners aan de gemeenteraad worden digitaal 'vergrendeld' en alleen toegankelijk voor
   raadsleden.

-  Brieven aan de gemeenteraad worden niet gepubliceerd op internet.

-  De gemeenteraad kan besluiten dat het wenselijk is dat een brief toch openbaar wordt, dit gebeurt
   alleen als de briefschrijver hier toestemming voor geeft.

-  Ook anderen dan de gemeenteraad (zoals inwoners of journalisten) kunnen vragen om inzage in een brief,
   ook dan wordt de briefschrijver om toestemming gevraagd.

-  Als de briefschrijver geen toestemming geeft voor openbare publicatie, dan kan de gemeenteraad besluiten
   de brief te publiceren zonder herkenbare persoonsgegevens.