Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Gemeenteraad - Wat doet de Raad


 

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in het reilen en zeilen in de stad. Als hoogste bestuursorgaan van de gemeente geeft de raad de hoofdlijnen voor het beleid en controleert het college. Of het nu gaat over het sportbeleid of nieuwe woningbouwlocaties, de gemeenteraad heeft een grote invloed op de beslissingen in Dordrecht.

 

Iedere vier jaar vinden raadsverkiezingen plaats, waarbij de raadsleden rechtstreeks door de Dordtenaren worden gekozen. De gemeenteraad van Dordrecht heeft 39 raadsleden. Alle leden zijn lid van een politieke partij.

 

De zetelverdeling is als volgt: zie raad.dordrecht.nl

 

 

 

 

Downloads