Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Contact met de raad


De gemeenteraad wil uw mening weten. U kunt op een aantal manieren in contact komen met de raad of leden van de raad.

 

Wilt u meepraten in een commissievergadering dan gaat u naar 'Meepraten en inspreken'.

 

Wilt u in contact komen met de raadsfracties, dan klikt u op 'Contact met de fractie'.

 

Wilt u de raad iets meedelen, dan kunt u dat het beste schriftelijk doen, klik dan op 'Een brief schrijven aan de raad'