Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Insprekers commissie Fysieke Leefomgeving van 3 juni 2020

2-6-2020


De heer Barone Stichting Leefwerf De Biesbosch / Schipper m.s. Res Nova, Kalkhaven
Mevrouw Pols Schipper m.s. Res Nova, Kalkhaven
De heer Kelholt m.s. Friedrich Voss, Riedijkshaven
De heer Van der Gijp Kuipershaven 12/13
De heer Spijkers Mede namens de heer Bruinsma en de heer Marchena, omwonenden Wolwevershaven
Mevrouw Van Toorenburg Koninklijke BLN-Schuttevaer, afdeling Rijnmond

Overig nieuws