Home
Raadsinformatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Nieuws filter

Nieuws filter

Filter op "onze" Pijlers

Nieuws

Ingediende moties tijdens de Gemeenteraad 26 mei 2020:

26-5-2020


M1 Motie Vreemd aan de Orde van de dag: Oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
M2 Motie regie op cultuur
M3 Motie Toekomstbestendige Sportboulevard
M4 Motie éxpert opinion'Exploitatie - en onderhoudskosten Sportboulevard

Downloads

Overig nieuws